Niityt ja kukkapellot

Tuusulan kunnassa on viime vuosina rakennettu useita uusia niittyalueita. Vuonna 2019 niittyprojektit toteutettiin Fjällbon puistossa (tuore niitty) Bostonin alueella (kuiva niitty) ja Valkamanpuistossa (tuore metsäniitty). Niityt eivät kestä voimakasta kulutusta, joten niittyalueilla kulku tulee keskittää kulkua varten osoitetuille poluille. Tuusulassa niityt tuottavat kuntalaisille elämyksellistä ympäristöä, joka myös edistää hyvinvointia. Niittyjä voivat niin lapset kuin aikuisetkin hyödyntää kasvien ja hyönteisten oppimis- ja tarkkailuympäristönä. Tulevaisuuden tavoitteena Tuusulassa on lisätä niittyjen määrää vuosittain.

kukkaniitty 3

 

Tuusulassa on hoidettuja niittyalueita yhteensä lähes 60 hehtaaria. Niittyalueet on merkitty kartalle: Niityt_HyryläNiityt_Kellokoski_Jokela. Leikattavaa nurmikkoa on vastaavasti noin 50 hehtaaria. Niittyjä hoidetaan niittämällä ne sääoloista ja niittytyypistä riippuen 1-3 kertaa kesässä. Niitettäessä huomioidaan lintujen pesintä. Niittyjä hoidetaan tällä hetkellä Tuusulassa seuraavissa hoitoluokissa:

  • B2 käyttöniitty. Käyttöniittyjä on Tuusulassa ylivoimaisesti eniten ja niiden kasvipeite muodostuu niittyheinistä ja muista ruohovartisista kasveista. Niittokertoja on kesässä vähintään kaksi. 
  • B3 maisemaniitty. Kasvipeite muodostuu monipuolisesta ruohovartisesta luonnonkasvillisuudesta. Puhdistusniitto suoritetaan tarpeen mukaan alkukesästä, mutta varsinaisia niittokertoja on vain yksi niittykasvien siementämisen jälkeen. 
  • B4 avoin alue. Alueet hoidetaan niittämällä/raivaamalla kerran vuodessa avointen näkymien säilyttämiseksi. 
  • B5 arvoniitty. Arvoniityt ovat maisemallisesti, luonnon monimuotoisuuden kannalta tai kulttuuriperimällisesti tärkeitä niittyalueita. Niityt hoidetaan kohdekohtaisen hoitosuunnitelman mukaan.