• Pehmeät maisemanhoitajat työn touhussa

  • Hunajakukka on pölyttäjien suosikki

  • Lounashetki laitumella

  • Niittykukista syntyy kaunis kimppu

Niityt ja kukkapellot

Tuusulassa niityt ja maisemapellot tuottavat kuntalaisille elämyksellistä ja hyvinvointia edistävää ympäristöä. Samalla pölyttäjät saavat monimuotoista elinympäristöä ja suojaa.  

Tuusulassa on viime vuosina rakennettu useita uusia niittyalueita mm. Fjällbon puistoon, Bostonin alueelle ja Valkamanpuistoon. Kesällä 2020 Tuusulan kunta osallistui Pelasta pörriäinen -kamppanjaan kylvämällä kukkapeltoja. Tulevaisuuden tavoitteena Tuusulassa on lisätä niittyjen määrää vuosittain. Tutustu Kukkapellot Tuusulassa 2021 karttaan.

Kesällä 2020 Tuusulan kunta sai ahkeria maisemanhoitajia, kun lampaat alkoivat hoitamaan Tuusulanjärven ranta-alueita sekä jokilaaksoa.

Kukkaniityt ovat monipuolisia ja kauniita.

 

Tuusulassa on hoidettuja niittyalueita yhteensä lähes 60 hehtaaria. Niittyalueet on merkitty kartalle: Niityt_HyryläNiityt_Kellokoski_Jokela. Niittyjä hoidetaan niittämällä ne sääoloista ja niittytyypistä riippuen 1-3 kertaa kesässä. Niitettäessä huomioidaan lintujen pesintä. Niittyjä hoidetaan tällä hetkellä Tuusulassa seuraavissa hoitoluokissa:

  • B2 käyttöniitty. Käyttöniittyjä on Tuusulassa ylivoimaisesti eniten ja niiden kasvipeite muodostuu niittyheinistä ja muista ruohovartisista kasveista. Niittokertoja on kesässä vähintään kaksi. 
  • B3 maisemaniitty. Kasvipeite muodostuu monipuolisesta ruohovartisesta luonnonkasvillisuudesta. Puhdistusniitto suoritetaan tarpeen mukaan alkukesästä, mutta varsinaisia niittokertoja on vain yksi niittykasvien siementämisen jälkeen. 
  • B4 avoin alue. Alueet hoidetaan niittämällä/raivaamalla kerran vuodessa avointen näkymien säilyttämiseksi. 
  • B5 arvoniitty. Arvoniityt ovat maisemallisesti, luonnon monimuotoisuuden kannalta tai kulttuuriperimällisesti tärkeitä niittyalueita. Niityt hoidetaan kohdekohtaisen hoitosuunnitelman mukaan.

Pörriäiset ja hyönteishotellit

Osana Pelastetaan pörriäiset -kampanjatoimintaa Tuusulassa kehitettiin oma niittyseos. Siemenpusseja on jaettu keväisin kuntalaisille, jotta halukkaat voivat osallistua omalla pihalla tai viheralueellaan pörriäisten elinolojen parantamiseen. Siemenpussissa on sekaisin erilaisille kasvupaikoille sopivia ja kasvupaikkavaatimuksiltaan joustavia lajeja – niinpä ainakin osan pitäisi itää ja kukkia kylvöpaikasta riippumatta. Myös paikalliset viljelijät kylvävät kukkapeltoja ja parantavat osaltaan pörriäisten elinmahdollisuuksia.

Puutarhan hyvinvoinnin kannalta tärkeiden hyönteisten luonnolliset pesintä- ja talvehtimispaikat ovat käyneet yhä harvinaisemmiksi. Hyönteishotellit tarjoavat oivan mahdollisuuden hyönteistensuojeluun. Hyönteishotelleita Tuusulan kunnan alueilla löytyy muutama. Esimerkiksi Fjällbon puistossa ja Puustellinmetsän puistossa.

Kaipaatko lisätietoja?

Tuusulan kunnan viherpalvelut hoitavat Tuusulan kunnan viheralueita. Kysy lisätietoja puutarhuri@tuusula.fi