Viheraluestrategia

Tuusulan viheraluestrategiaa valmistellaan koko kunnan yleiskaavan rinnalla ja se muodostaa yleiskaavaan erillisen liitteen. Viheraluestrategian tavoitteena on viheralueiden pitkän aikavälin kehittäminen: kunnassa halutaan turvata kaikkialla riittävä, monipuolinen ja laadullisesti hyvä viheralueverkosto. Strategian avulla halutaan löytää yhteinen näkemys keskeisistä viheralueista, joita tulee edelleen kehittää.

Viheraluestrategia sisältää myös ohjeita, joilla määritellään suunnittelulle tietyt minimitavoitteet ja joiden avulla asioista päätettäessä voidaan helpommin saavuttaa strategiassa asetettavat tavoitteet. Strategiassa käsitellään muun muassa viheralueita, puistoja, leikkipuistoja, urheilupaikkoja, koirapuistoja, puistometsiä, luonnonsuojelualueita, maisemapeltoja sekä virkistysreittejä.

Vuonna 2014 nähtävillä ollut viheraluestrategian luonnos on valmisteluaineistoa, jota voidaan täydentää ja korjata nähtävilläoloaikana esille tulevien seikkojen osalta. Sisältöä täydennetään myös luonnonsuojelualueiden, ulkoilureittien sekä kustannusten osalta.

>>Avaa Tuusulan viheraluestrategian luonnos tästä...

Viheraluestrategian luonnos (kansi)


Luonnoksen karttoja:

Kuva_10_Puistot_hoitoluokitus_Jokela

Kuva_11_Puistot_hoitoluokitus_Hyrylä

Kuva_12_Puistot_hoitoluokitus_Kellokoski

Tuusulan_kevyen_liikenteen_pääväylät

Kuva_19_Tuusulan liikuntapaikat

Kuva 20_Seitsemän_veljeksen_vaellusreitti_luonnos

Kuva 22_Tuusulan virkistyskäyttö talvella

Kuva 31_Tuusulan luontoarvot

Kuva 34_Viheralueet_ja_ekologiset_yhteydet

Hyrylä_viheralueet_ja_yhteydet

Jokela_viheralueet_ja_yhteydet

Kellokoski_viheralueet_ja_yhteydet

 

Lähtökohta-aineistoa:Ulkoilureitin suunnittelu:Lisätietoja: 

Terhi Wermundsen 040 314 3065

etunimi.sukunimi@tuusula.fi