Kirkes-kirjastojen käyttösäännöt

10.1.2018

Kirjaston käyttöoikeus

Kirjasto on avoin kaikille. Palveluja, kokoelmia ja yleisötiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä. Nämä säännöt ovat voimassa Järvenpään ja Keravan kaupunginkirjastoissa sekä Mäntsälän ja Tuusulan kunnankirjastoissa.

Kirjastoaineiston lainaus ja käyttö kirjastossa on maksutonta. Kirjasto perii kuitenkin palvelu- ja myöhästymismaksuja sekä korvauksia palauttamatta jätetystä, kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta.

Kirjastokortti

Lainausoikeuden, kirjastokortin ja tunnusluvun saa esittämällä valokuvalla ja henkilötunnuksella varustetun hyväksytyn henkilöllisyystodistuksen ja ilmoittamalla osoitteensa. Alle 15-vuotias tarvitsee huoltajan kirjallisen suostumuksen.

Asiakkaalla voi olla käytössään vain yksi Kirkes-järjestelmän kirjastokortti, joka oikeuttaa lainaamaan Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan kirjastoista. Kirjastokortti on henkilökohtainen. Kortin haltija on vastuussa kortillaan tai takaamansa lapsen kortilla lainatusta aineistosta. Yli 15-vuotias on vastuussa omista lainoistaan.

Päiväkoti, perhepäivähoitaja, koulu tai muu laitos voi saada yhteisökortin. Yhteisökortin saaminen edellyttää vastuuhenkilön nimeämistä. Yhteisökortti oikeuttaa vain yhteisökäyttöön tarkoitetun aineiston lainaamiseen.

Kirjastokortti on esitettävä lainattaessa ja tarvittaessa muulloinkin kirjaston palveluja käytettäessä. Kortin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Ilmoituksen jälkeen vastuu kortin käytöstä siirtyy kirjastolle. Kadonneen tai vahingoittuneen kirjastokortin tilalle annetusta uudesta kortista peritään maksu.

Kirjastokortin käyttösäännöt koskevat myös sähköistä kirjastokorttia.

Osoitteen- ja nimenmuutos on välittömästi ilmoitettava kirjastolle. Asiakastietoja muutettaessa henkilöllisyys on todistettava kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

Lainaus, palautus, uusiminen

Laina-aika on materiaalista riippuen 1-42 vrk. Laina-aika päättyy eräpäivänä kirjaston aukioloajan päättyessä.

Kirjastot voivat rajoittaa asiakkaan kerralla lainaaman tai lainassa olevan aineiston määrää. Jos aineistosta ei ole varauksia, sen voi uusia enintään viisi kertaa peräkkäin.

Kirjastot huomioivat aineistokohtaiset ikärajat, joista säädetään kuvaohjelmalaissa (710/2011). Kuvaohjelmia (elokuva, televisio-ohjelma, digitaalinen peli), jonka ikäraja on 7, 12 tai 16 vuotta, ei lainata eikä esitetä tätä ikärajaa nuoremmalle lapselle.

Kirkes-kirjastoista lainattu aineisto palautetaan ensisijaisesti sen kunnan kirjastoon, mistä se on lainattu. Muussa tapauksessa peritään erillinen kuljetusmaksu.

Aineistoa voi palauttaa palautusluukkuun omalla vastuulla. Palautusluukkuun jätetty aineisto käsitellään kirjastossa seuraavana aukiolopäivänä.

Aineistoa, jota ei ole Kirkes-kirjastoissa, voidaan välittää muista kirjastoista. Kaukopalvelussa noudatetaan valtakunnallisia kaukolainausohjeita ja lainan antaneen kirjaston ehtoja ja maksuja. Kaukopalvelu on maksullista.

Maksut

Aineiston varaaminen omasta varauskokoelmasta on maksutonta, mutta noutamattomasta varauksesta peritään maksu. Seutuvaraus on maksullinen.

Kuljetusmaksu peritään, jos asiakas palauttaa toisen kirjaston aineiston muuhun kuntaan kuin mistä on sen lainannut.

Yli eräpäivän pidetystä aineistosta peritään myöhästymismaksu sekä korvaus muistutuksista ja muista perimistoimenpiteistä.

Myöhästymismaksu alkaa kertyä heti eräpäivän jälkeen. Maksua kertyy kaikilta eräpäivän jälkeisiltä kalenteripäiviltä. Myöhästymismaksu peritään myös silloin, kun muistutus lähestyvästä eräpäivästä ei ole saapunut perille tai kun lainojen uusiminen ei ole onnistunut verkkohäiriön tai muun teknisen vian vuoksi.

Lasten ja nuorten aineistosta peritään vain muistutus- ja perintäkulut.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta. Elokuvateoksen tallennetta ei voi kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla teoskappaleella.

Lainausoikeuden menetys

Lainausoikeuden menettää kaikissa KIRKES-kirjastoissa

  • ellei lainattua aineistoa ole palautettu toisen muistutuskirjeen jälkeen
  • jos maksamattomia maksuja on yli kirjaston määräämän summan
  • kirjaston omaisuuden kadottamisesta tai turmelemisesta

Lainausoikeuden saa takaisin

  • palauttamalla myöhässä olevan aineiston
  • maksamalla kertyneet maksut
  • korvaamalla kadonneen tai vahingoittuneen aineiston

Lainauskielto ei estä asiakasta käymästä kirjastossa ja käyttämästä kirjaston aineistoja kirjastotiloissa.

Käyttöoikeuden menetys

Kirjaston henkilökunnalla on oikeus määrätä häiritsevä asiakas poistumaan kirjaston tiloista välittömästi. Asiakkaan häiritsevä käyttäytyminen voi johtaa käyttöoikeuden menettämiseen.

Käyttöoikeuden menetyksellä tarkoitetaan määräaikaista kieltoa kirjaston käyttöön. Asiakas voi menettää käyttöoikeuden, jos hän jättää noudattamatta kirjaston sääntöjä, turmelee kirjaston omaisuutta tai kiellosta huolimatta käyttäytyy häiritsevästi toista asiakasta tai henkilökuntaa kohtaan. Käyttöoikeuden menetys voi olla 1-30 vuorokautta.

Ennen kiellon antamista on osapuolille varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kiellon voi antaa suullisesi vähäisissä tapauksissa ja muutoin kirjallisesti. Kiellon voi määrätä kirjaston johtaja tai hänen valtuuttamansa kirjaston henkilökuntaan kuuluva. Kiellosta tulee merkintä kirjaston asiakasrekisteriin. Merkintä poistetaan, kun käyttöoikeus palautuu määräajan kuluttua.

Väkivalta- ja pornosivujen selaamisesta kirjaston asemilla seuraa työasemien käyttökielto.

Tietosuoja

Asiakkaan henkilötiedot tallennetaan Kirkes-kirjastojen yhteiseen asiakasrekisteriin. Asiakasta koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

Kirjastolla on oikeus rekisteröidä asiakkaan henkilötunnus (Henkilötietolaki 523/1999, 13§). Jokaisella on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa, mitä itseään tai takaamaansa lasta koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Asiakasrekisterin rekisteriseloste on nähtävillä kirjastoissa.

Muuta

Kirjaston toimintaa, kokoelmia ja palvelua koskevat toivomukset ja huomautukset voi tehdä kirjaston henkilökunnalle.

Kirjasto ei vastaa lainattujen tallenteiden asiakkaan laitteille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista eikä kirjaston välineillä kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista.