Kirkes-kirjastojen käyttösäännöt

Päivitetty 10.11.2022

Kirjaston käyttöoikeus

Kirjasto on avoinna kaikille. Kaikki saavat tulla kirjastoon, kun vain noudattavat sääntöjä.

Kirjoja saat lukea ja lainata ilmaiseksi. Voit lainata myös musiikkia, elokuvia ja pelejä.

Kirjasto perii maksun, jos et palauta lainojasi. Sinun pitää myös korvata, jos hukkaat tai vahingoitat lainojasi.

Kirjastokortti

Kirjastokortin saat, kun ilmoitat osoitteesi ja näytät henkilötodistuksen. Alle 15-vuotias tarvitsee huoltajan suostumuksen.

Näytät kirjastokorttia, kun lainaat tai käytät muita kirjaston palveluja. Saat kirjastosta pin-koodin, jota tarvitset lainausautomaatissa, verkkopalveluissa, kirjaston tietokoneilla tai omatoimikirjastossa.

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Olet vastuussa lainoista, jotka kortillasi tehdään.

Ilmoita heti kirjastoon, jos korttisi katoaa. Ilmoituksen jälkeen vastuu siirtyy kirjastolle. Uudesta kortista kirjasto perii maksun.

Ilmoita myös, jos nimesi tai osoitteesi muuttuu. Tarvitset kuvallisen henkilötodistuksen, kun muutat tietojasi.

Sinulla voi olla vain yksi kirjastokortti Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan kirjastoon.

Päiväkoti, perhepäivähoitaja, koulu tai vastaava saa yhteisökortin. Yhteisökortilla pitää olla vastuuhenkilö.

Lainaus, palautus, uusiminen

Laina-aika on 1–42 päivää. Laina-aika päättyy eräpäivänä silloin, kun kirjasto menee kiinni.

Kirjasto voi rajoittaa lainojesi määrää. Lainoja saat uusia enintään viisi kertaa peräkkäin.

Kirjasto ottaa huomioon ikärajat. Elokuvia, televisio-ohjelmia ja pelejä ei lainata eikä esitetä suositusikää nuoremmille. Ikäraja voi olla 7, 12, 16 tai 18 vuotta.

Kirjastossa saattaa olla palautusluukku. Lainat saa jättää luukkuun omalla vastuulla.

Kaukopalvelun avulla saat aineistoa, jota ei ole omassa kirjastossasi. Kaukopalvelu noudattaa valtakunnallisia ohjeita ja lainan antajan ehtoja ja maksuja. Kaukopalvelu on maksullista.

Maksut

Saat varata ilmaiseksi aineistoa Kirkes-kirjastojen kokoelmasta. Jos et hae varaustasi, sinulta peritään maksu.

Sinulta peritään myöhästymismaksu, jos et palauta lainojasi eräpäivään mennessä. Myös muistutukset ja perintä ovat maksullisia.

Myöhästymisestä alkaa kertyä maksua heti eräpäivän jälkeen. Maksua kertyy joka päivältä palautukseen asti. Myöhästymismaksu peritään myös silloin, kun muistutus eräpäivästä ei ole tullut perille tai uusiminen ei ole onnistunut.

Lasten ja nuorten aineistosta perimme vain muistutus- ja perintäkulut. Kadonnut tai vahingoittunut aineisto pitää korvata.

Kirjasto ei vastaa lainattujen tallenteiden aiheuttamista vahingoista.

Lainausoikeuden menetys

Lainausoikeuden menetät kaikissa KIRKES-kirjastoissa

  • jos et palauta lainojasi toisen muistutuksen jälkeen
  • jos sinulla on maksuja yli kirjaston määräämän summan
  • jos kadotat tai turmelet kirjaston omaisuutta.

Lainausoikeuden saat takaisin

  • kun palautat myöhässä olevan aineiston
  • kun maksat maksut
  • kun korvaat kadonneet tai vahingoittuneet lainat.

Lainauskielto ei estä sinua käymästä kirjastossa. Aineistoja saat lukea ja käyttää kirjaston tiloissa.

Käyttöoikeuden menetys

Kirjaston henkilökunta saa poistaa häiritsevän asiakkaan kirjastosta. Häirikkö voi menettää kirjaston käyttöoikeuden.

Käyttöoikeuden voi myös menettää, jos ei noudata kirjaston sääntöjä tai turmelee kirjaston omaisuutta. Kirjaston käyttö kielletään määräajaksi, yleensä 1–30 päiväksi.

Ennen kiellon antamista on osapuolille varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kielto annetaan kirjallisesti.

Kielto annetaan kirjallisesti. Kiellon määrää kirjaston johtaja tai vastaava. Ennen kieltoa kuullaan molempia osapuolia.

Kielto merkitään kirjaston asiakasrekisteriin. Merkintä poistetaan, kun käyttöoikeus palaa määräajan kuluttua.

Väkivalta- ja pornosivuja ei saa selata kirjaston tietokoneilla. Selaamisesta seuraa työasemien käyttökielto.

Varkaudet ilmoitetaan poliisille.

Tietosuoja

Henkilötiedot tallennamme Kirkes-kirjastojen asiakasrekisteriin. Kirjasto saa tallentaa myös asiakkaan henkilötunnuksen. Tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä anneta ulkopuolisille.

Jokainen saa tarkistaa, mitä omia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Kirjastossa voi olla kamera- ja kulunvalvonta. Niiden tietosuojaselosteet voit lukea kirjastossa tai kunnan verkkosivuilta.

Säännöt ja palaute

Nämä säännöt ovat voimassa Järvenpään ja Keravan kaupunginkirjastoissa sekä Mäntsälän ja Tuusulan kunnankirjastoissa. Omatoimikirjastoissa noudatetaan kunkin kirjaston omia sääntöjä.

Kirjaston henkilökunnalle voi esittää toivomuksia ja antaa palautetta.

 

 Liite: Tuusulan kunnankirjaston omatoimikirjaston säännöt