• Neitoperhon päiväkoti, Neitoperhonkuja 2

  • Neitoperhon päiväkoti, Neitoperhonkuja 2

Tietoa opiskelijalle

Nyt kannattaa tarttua tilaisuuteen ja tulla tutustumaan, miten uuden pienen päiväkodin toimintakulttuuria rakennetaan. Tällä on mahdollisuus käyttää monipuolisesto osaamista pikkulapsipedagogiikassa. Päiväkotiimme on runsaasti alle 3-vuotiaita.

Päiväkodissamme Hyttyset-ryhmässä työskentelee kolme kasvattajaa: varhaiskasvatuksen opettaja, ja kaksi varhaiskasvatuksen  lastenhoitajaa.  Kimalaiset-ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja, - sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Lisäksi päiväkodissa on varahenkilö (varhaiskasvatuksen lastenhoitaja).

Opiskelijoiden harjoitteluja koordinoi: _________________