Edunvalvonnan rekisteröinti

Holhousviranomaiset ja väestörekisterikeskus pitävät valtakunnallista holhousasioiden rekisteriä. Edunvalvonta tai toimintakelpoisuuden rajoitus on merkittävä holhousasioiden rekisteriin yleensä ainakin seuraavissa tapauksissa:

  • täysi-ikäiselle määrätään edunvalvoja;
  • täysi-ikäisen toimintakelpoisuutta rajoitetaan;
  • alaikäisen edunvalvojaksi määrätään muu henkilö kuin hänen vanhempansa;
  • 17 vuotta täyttäneelle alaikäiselle määrätään edunvalvoja tai hänen toimintakelpoisuuttaan rajoitetaan niillä edellytyksillä, joilla täysi-ikäiselle voitaisiin määrätä edunvalvoja tai hänen toimintakelpoisuuttaan voitaisiin rajoittaa; tällöin edunvalvojan tehtävä tai toimintakelpoisuuden rajoitus alkaa, kun alaikäinen täyttää 18 vuotta;
  • poissa olevalle tai tulevalle omistajalle määrätään edunvalvoja;
  • alaikäinen on osakkaana kuolinpesässä ja alaikäisen osuus pesän varoista, vainajan tai pesän velkoja niistä vähentämättä, on suurempi kuin 20 000 euroa;
  • edunvalvojan hoidettavana olevan alaikäisen omaisuuden arvo, alaikäisen velkoja siitä vähentämättä, on suurempi kuin 20 000 euroa.