Meidän koulu

Lepolan koulun toiminta-ajatus

Lepolan koulu on työntekoa arvostava, avoin ja kannustava kasvu- ja oppimisympäristö. Koulussa harjoitellaan toimimista itsenäisesti ja erilaisissa ryhmissä toisia arvostaen. Koulussa käytetään tarkoituksenmukaisia ja nykyaikaisia opetusmenetelmiä ja - välineitä. Koulussa tuetaan oppilaiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Tärkeänä pidetään oppilaan omaa toimintaa ja vastuuta omasta oppimisestaan ottaen huomioon oppilaan yksilölliset oppimisedellytykset. Tavoitteena on, että oppilas tunnistaa omat vahvuutensa, luottaa itseensä ja ponnistelee oman tulevaisuutensa eteen.

Koulu arvostaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja tukee huoltajia heidän kasvatustyössään.