A

Strategia

Kuntastrategiassa kerrotaan valtuuston painotuksista ja tavoitteista tulevaisuuden uuden Tuusulan rakentamisessa. Se sisältää keskeiset viestit Tuusulan kehittämiselle ja on perusta kunnan johtamiselle ja toiminnalle. 

Strategiaperusta vuosille 2018-2022 hyväksyttiin valtuustossa 11.12.2017

Kuntastrategia uudistetaan tai päivitetään aina valtuustokauden vaihtuessa. Valtuustokausi vaihtui kesäkuussa 2017 ja uusi valtuusto hyväksyi uudistetun strategian joulukuun kokouksessaan. Uuden strategian valmistelu aloitettiin syksyllä 2016 kuntalaisten illoissa. Strategian uudistamistyöhön oli mahdollista osallistua eri tavoin noin puolentoista vuoden aikana.

Tutustu uuteen kuntastrategiaan: http://web.tuusula.fi/kuntastrategia/

Kolme seminaaria uuden strategian keskeisimmistä painopisteistä

Syys-lokakuussa 2017 järjestettiin kolmen seminaarin sarja, jossa kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja ja työstettiin strategian keskeisimpiä painopisteitä. Elinvoimaseminaari järjestettiin 28.9. klo 13-19, hyvinvointiseminaari 3.10. klo 13-19 ja osallisuusseminaari 5.10. klo 13-19. Seminaarien ohjelmassa oli asiantuntijapuheenvuoroja klo 13-15 ja yhteinen työskentely tämän jälkeen. Työpajoihin oli mahdollista osallistua voi oman aikataulun mukaan. Seminaarit järjestettiin kunnantalolla (Hyryläntie 16, Tuusula) ja ne ovat kaikille avoimia.

Elinvoimaseminaari

Seminaarin esitykset:

Hyvinvointiseminaari

Seminaarin esitykset:

Osallisuusseminaari                 

Seminaarin esitykset:

  

Strategian toteutumisen seuranta  

Kunnanhallitukselle ja valtuustolle raportoidaan strategian ja sen tavoitteiden toteutuksen etenemisestä strategiaraportissa, joka laaditaan aina osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Kunnanhallitukslle raportoidaan myös strategisten kehittämishankkeiden etenemisestä ja kunnan projektisalkun tilanteesta.

Valtuustokauden aikana strategiaa voidaan tarkistaa, mikäli kunnan toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä kunnan toimintaan tai talouteen vaikuttavia muutoksia. Viimeksi kuntastrategia on uudistettu vuonna 2017.

Strategia on talousarvion lähtökohtana

Strategian toteuttamisen ja seurannan välineitä ovat kunnan talousarvio, osavuosikatsaukset ja tilinpäätös. Talousarvion laatimisen yhteydessä määritellään tavoitteet seuraavalle vuodelle.

Kunnan talousarvion ja tavoitteiden valmistelu käynnistyy keväisin toimialoilla pormestarin johdolla ja lautakunnat käsittelevät talousarvion tavoitteineen elo-syyskuussa. Lautakuntien päätösten pohjalta kunnanjohtaja valmistelee talousarvioehdotuksen, joka julkaistaan lokakuussa. Talousarvioehdotus etenee ensin kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja sitten kunnanvaltuustoon. Valtuusto hyväksyy talousarvion ja samalla taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi marras-joulukuussa. Taloussuunnitelmassa esitetään strategian ja kunnan toimintojen kehittämistavoitteet ja selvitetään, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Talousarviossa asettujen tavoitteiden toteutumista seurataan ja valtuutetuille raportoidaan tilanteesta osavuosikatsauksissa. Vain valtuusto voi vuoden kuluessa muuttaa talousarvion sisältöä.

 

Yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman

Talousjohtaja Markku Vehmas