A

Strategia

Kuntastrategiassa kerrotaan valtuuston painotuksista ja tavoitteista tulevaisuuden Tuusulan rakentamisessa. Se sisältää keskeiset viestit Tuusulan kehittämiselle ja on perusta kunnan johtamiselle. 

Strategian toteutumisen seuranta  

Kunnanhallitukselle ja valtuustolle raportoidaan strategian ja sen tavoitteiden toteutuksen etenemisestä strategiaraportissa, joka laaditaan aina osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Kunnanhallitukslle raportoidaan myös strategisten kehittämishankkeiden etenemisestä ja kunnan projektisalkun tilanteesta.

Strategia on talousarvion lähtökohtana

Strategian toteuttamisen ja seurannan välineitä ovat kunnan talousarvio, osavuosikatsaukset ja tilinpäätös. Talousarvion laatimisen yhteydessä määritellään tavoitteet seuraavalle vuodelle.

Kunnan talousarvion ja tavoitteiden valmistelu käynnistyy keväisin toimialoilla pormestarin johdolla ja lautakunnat käsittelevät talousarvion tavoitteineen elo-syyskuussa. Lautakuntien päätösten pohjalta kunnanjohtaja valmistelee talousarvioehdotuksen, joka julkaistaan lokakuussa. Talousarvioehdotus etenee ensin kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja sitten kunnanvaltuustoon. Valtuusto hyväksyy talousarvion ja samalla taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi marras-joulukuussa. Taloussuunnitelmassa esitetään strategian ja kunnan toimintojen kehittämistavoitteet ja selvitetään, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Talousarviossa asettujen tavoitteiden toteutumista seurataan ja valtuutetuille raportoidaan tilanteesta osavuosikatsauksissa. Vain valtuusto voi vuoden kuluessa muuttaa talousarvion sisältöä.

Strategian päivitys ja tarkistaminen

Kuntastrategia uudistetaan tai päivitetään aina valtuustokauden vaihtuessa. Valtuustokauden aikana strategiaa voidaan tarkistaa, mikäli kunnan toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä kunnan toimintaan tai talouteen vaikuttavia muutoksia. Viimeksi kuntastrategia on uudistettu vuonna 2013. Uuden strategian laadinta käynnistyy kuntalaisia osallistaen syksyllä 2016. Valtuustokausi vaihtuu kesäkuussa 2017 ja tuolloin toimikautensa aloittava uusi valtuusto hyväksyy uudistetun strategian syksyllä 2017.

 

Yhteystiedot

Strategiasuunnittelija Heidi Hagman

Talousjohtaja Markku Vehmas