Tuusulan asemakaavat

Tuusulan ajantasa-asemakaavaa ja kaavamääräyksiä voit tarkastella Tuusulan karttapalvelusta:  

Asemakaava

Asemakaavan laatimis- ja muutoshakemus

 

Mikä asemakaava on? 

Kunta laatii ja hyväksyy asemakaavat alueelleen. Asemakaavassa päätetään alueen yksityiskohtaisemmasta maankäytöstä: minne, mitä ja miten saa rakentaa – sekä siitä, mitä tulee säilyttää. Asemakaavaan kuuluu asemakaavakartta, merkintöjen selite sekä kaavamääräykset.

Asemakaavakartalla osoitetaan alueita eri toiminnoille mm. asumiseen, yritystoimintaan, palveluille, katualueiksi ja puistoiksi. Asemakaavalla ohjataan alueiden käyttöä mm. siten, että määritellään alueelle toteutettavien rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.

Kaavamääräyksissä voidaan määrätä myös rakennusten värityksestä sekä siitä miten monta autopaikkaa asuntoa kohden tulee rakentaa. Asemakaavaan kuuluu myös selostus, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti kaavan laatimisen vaiheet ja sen keskeiset tavoitteet.

Asemakaavat voivat käsittää erisuuruisia alueita aina yhdestä tontista laajempiin asuinalueisiin. Asemakaavojen laadintaa ohjaa ylemmän asteiset yleiskaavat.