Tuusulan asemakaavat

Tuusulan ajantasa-asemakaavaa ja kaavamääräyksiä voit tarkastella alla näkyvästä karttapalvelusta. Uusimmat lainvoiman saaneet asemakaavat löydät Etelä-Tuusulan, Jokelan ja Kellokosken osalta oheisista linkeistä. Tästä pääset vireillä oleviin kaavahankkeisiin.  

Asemakaava

Asemakaavan laatimis- ja muutoshakemus Hinnasto 2023

Palveluhinnasto 2023

 

 

Mikä asemakaava on? 

Kunta laatii ja hyväksyy asemakaavat alueelleen. Asemakaavassa päätetään alueen yksityiskohtaisemmasta maankäytöstä: minne, mitä ja miten saa rakentaa - sekä siitä, mitä tulee säilyttää. Asemakaavaan kuuluu asemakaavakartta, merkintöjen selite sekä kaavamääräykset.

Asemakaavakartalla osoitetaan alueita eri toiminnoille mm. asumiseen, yritystoimintaan, palveluille, katualueiksi ja puistoiksi. Asemakaavalla ohjataan alueiden käyttöä mm. siten, että määritellään alueelle toteutettavien rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.

Kaavamääräyksissä voidaan määrätä myös rakennusten värityksestä sekä siitä miten monta autopaikkaa asuntoa kohden tulee rakentaa. Asemakaavaan kuuluu myös selostus, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti kaavan laatimisen vaiheet ja sen keskeiset tavoitteet.

Asemakaavat voivat käsittää erisuuruisia alueita aina yhdestä tontista laajempiin asuinalueisiin. Asemakaavojen laadintaa ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki sekä ylemmän asteiset yleiskaavat.