Yleistä hulevesistä

Hulevesillä tarkoitetaan maan pinnalta ja rakennusten katoilta muodostuvia sadevesiä ja lumen sulamisvesiä. Hulevesien hallinnasta omalla kiinteistöllään vastaa kiinteistön omistaja. Kunta vastaa kokonaisuutena hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella sekä yleisten alueiden (mm. kadut ja puistot) hulevesien hallinnasta. Tuusulassa Tuusulan Vesi vastaa putkitetusta viemäriverkostosta. Muilla alueilla tontin hulevedet ohjataan ojiin.

Hulevesiviemärit ovat vain osa hulevesien hallintaa ja pelkillä putkijärjestelmillä ei voida koskaan hallita rankimpien sateiden aiheuttamia tulvavesimääriä. Putkien lisäksi tarvitaan ojia, painanteita ja hallittuja tulva-alueita, jotta vältytään vahingoilta. Erityisen tärkeää on huolehtia tulvareittien olemassaolosta ja kunnosta. Mm. tiet ja kadut toimivat tulvareitteinä ja niiden suunnittelusta ja kunnossapidosta vastaa kunta. Kiinteistön omistajillakin on vastuu tulvavahinkojen estossa. Kaikilla on velvollisuus estää tai rajoittaa mahdollisuuksien mukaan vahinkoja tulvan uhatessa.

Hulevesien hallinnan suunnitteluun vaikuttavat lakien ja asetusten lisäksi kuntakohtaiset määräykset ja ohjeet, mm.

-        Maankäyttö- ja rakennuslaki, 13 a luku

-        Vesihuoltolaki, 3 a luku

-        Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista, 7 luku

-        Ympäristöluvassa määritetyt hulevesien käsittelyohjeet

-        Tuusulan kunnan rakennusjärjestys (kohdat 3.3.3 ja 7.3)

-        Mahdolliset kaavamääräykset hulevesistä.

Yleisohjeita suunnitteluun löytyy mm. Hulevesioppaasta (Kuntaliitto 2012) ja RT-korteista. Mitoitusohjeet löytyvät kootusti esim. RT103006 HULEVESIRAKENTEET 11/2018 s 25-28

 

Tarkemmat ohjeet aihealueittain:

Hulevesisuunnitelmien käsittely

Suunnitteluohjeet

Olemassaolevat kiinteistöt ja saneeraus

Vinkit ja tärpit

Hulevesien laadullinen hallinta

 

Kuntaliiton hulevesiopas:

Kuntaliiton hulevesiopas