Linjamäen koulu

Linjamäen koulu on Kellokosken koulun sivutoimipiste. Koulussamme opiskelee tällä hetkellä 23 oppilasta, 1-2-luokalla 9 ja 3-4-luokalla 14 oppilasta.

Luokkamme ovat yhdysluokkia, joissa opiskelemme esimerkiksi äidinkieltä ja matematiikkaa vuosiluokittain ja muita oppiaineita yhdessä omissa ryhmissä tai koko kouluna.

1. - 2.-luokassa opiskelussa korostuvat toiminnallisuus, yhdessä oppiminen, pelit ja leikit sekä myös koulutöihin keskittyminen yksin.

3. - 4.-luokassa opiskelun painopiste on enemmän tiedonhankinnassa, sähköisen materiaalien käytössä, yhdessä oppimisisessa ja opiskeluaineksen jaksottamisessa kokonaisuuksiksi.

Välituntisin leikimme, pelaamme ja puuhaamme yhdessä isommissa tai pienemmissä porukoissa. Välitunnit ovat pääosin puolen tunnin välitunteja. 

Kotiluokkien lisäksi meillä on käytössä tarpeen mukaan koko koulurakennus.

Koulun piha- ja metsäalueet ovat osa oppimisympäristöämme.