Kulttuuri kuuluu kaikille

Keski-Uudenmaan Pridessa 3.8. on voimassa turvallisemman tilan periaatteet.

Tuusulan kulttuurissa tehdään toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Meille on tärkeää, että kulttuuri kuuluu kaikille. 

Teko 1: Saavutettava viestintä

Teemme verkko- ja someviestinnästä saavutettaa saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että julkaisemamme videot tekstitetään ja kuviin liitetään kuvaileva ALT-teksti. 

Teko 2: Tuoksuttomuuden periaate

Tulethan tuoksutta tapahtumiimme.

Tuusulan kulttuuripalvelut huomioi tuoksuttomuuden periaatteet palveluissa, erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Tavoitteenamme on parantaa esiintyjiemme ja asiakkaidemme hyvinvointia, työhyvinvointia ja vähentää terveysriskejä, joita koituu voimakkaista tuoksuista tuoksuherkille ja allergisille henkilöille. Allergia- ja astmaliiton mukaan suomalaisista 10–40 % arvioidaan kärsivän eriasteisesta tuoksuherkkyydestä.

Tuoksuttomuuden periaatteen osalta ketään ei voida velvoittaa olemaan käyttämättä hajusteita (esim. parta- tai hajuvesiä), mutta tulemalla tuoksutta voi osoittaa huomaavaisuutta tuoksuherkkiä kohtaan.

Jokainen voi omalla toiminnallaan osoittaa huomaavaisuutta tuoksuherkille:

 • lopettamalla parfyymien, hajustetun kosmetiikan ja hajustettujen hiustuotteiden käyttämisen.
 • suosimalla tuoksuttomia pesu- ja huuhteluaineita. 
 • huolehtimalla henkilökohtaisesta hygieniasta. 
 • lopettamalla tupakoinnin.

#tuoksutON

Teko 3: Turvallisemman tilan periaatteet Keski-Uudenmaan Pridessa

Keski-Uudenmaan Pride on kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma, jota juhlitaan vuosittain Keski-Uudellamaalla. Tapahtumaa järjestää vuorovuosin alueen eri kunnat. Vuonna 2022 tapahtuman tuottaa Tuusulan kunta, jonka kirjaamia turvallisemman tilan periaatteita luet. Mukana tapahtumassa yhdessä ovat Tuusula, Kerava, Järvenpää ja Nurmijärvi.

Kunnat haluavat varmistaa turvallisen Pride-tapahtuman siihen osallistuville, ja sitoutumalla päätapahtumassa, etko-tapahtumissa ja muussa toiminnassa noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita. Lähtökohta on, että keskusteluilmapiiri ja tapahtumien tunnelma pysyvät hyvinä ja toisia arvostavina.

Keski-Uudenmaan Priden turvallisemman tilan periaatteet on muiden hyvien erimerkkien pohjalta koottu. Emme ole itse keksineet niitä. Turvallisemman tilan periaatteet ovat yleistyneet eri alojen tapahtumissa.

Turvallisemman tilan periaatteet pähkinänkuoressa

 • Toimi yhdenvertaisesti. Syrjintä, rasismi, häirintä ja kiusaaminen on kielletty.
 • Kunnioita omia ja toisten rajoja; fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia. 
 • Ei tarkoittaa ei. 
 • Älä tee oletuksia. 
 • On inhimillistä tehdä virheitä. 
 • Jos olet eri mieltä, ilmaise se rakentavasti. 
 • Turvallisessa tilassa on turvallista myös astua välillä omalle epämukavuusalueelle.
 • Me kaikki olemme vastuussa turvallisemman tilan toteutumisesta. Jos havaitset syrjintää, rasismia tai häirintää, puutu tilanteeseen.

Yhdenvertaisuus

Olemme kaikki yhdenvertaisia. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja kunnioitetuksi. Keski-Uudenmaan Pridessa emme hyväksy mitään syrjintää tai häirintää.
Ihmisarvo kuuluu kaikille täysin riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Tilankäyttö, osallistuminen ja epäasiallinen käytös

Meistä jokainen voi vaikuttaa yhteisten tilojen ja tilanteiden turvallisuuteen omalla toiminnallaan ja puheillaan. Kiinnitä huomiota omaan toimintaasi ja sen vaikutuksia muihin. Muista, että meillä kaikilla on erilaisia tarpeita ja toiveita yhteisissä tiloissa ja tilanteissa. 
Kunnioita jokaisen omaa henkilökohtaista tilaa. Huomaathan kuvatessasi tapahtumassa, etteivät kaikki tahdo olla selvästi tunnistettavia. Keski-Uudenmaan Pride on julkinen tapahtuma, joten valokuvaaminen on sallittua. Pyydä erikseen ja selkeästi lupa kuvissasi tai videoillasi esiintyviltä henkilöiltä kuvamateriaalin julkaisuun ja henkilöiden merkitsemiseen sosiaalisessa mediassa. Tapahtumaa dokumentoidaan tulevien Keski-Uudenmaan Priden järjestäjien ja Tuusulan kunnan viestintää varten.
Kuuntele ja anna tilaa myös muille. Muuta tai lopeta käytöstäsi tai puhetapaasi, jos toinen sitä pyytää. Ei tarkoittaa ei.
Toivomme saavamme palautetta Keski-Uudenmaan Pridesta. Haluamme kuulla uusia näkökulmia ja oppia niistä.

Olettaminen ja yleistäminen

Älä oleta. Meistä kukaan ei voi välttyä mieleen tulevilta oletuksilta ja ennakkoluuloilta, mutta jokaisella on kyky pyrkiä tarkkailemaan niitä kriittisesti ja arvioimaan omaa toimintaansa uudelleen.
Muista sensitiivinen suhtautuminen toisen olemukseen ja kokemuksiin. Älä puutu toisen minkäänlaiseen ulkoiseen olemukseen, kuten ulkonäköön, vaatetukseen, kehoon tai yksilölliseen puhetapaan, äläkä tee oletuksia niiden pohjalta. Vältä stereotypioita, yleistyksiä ja sukupuolittavaa kielenkäyttöä puheessasi.
Keski-Uudenmaan Pridessa emme hyväksy epäasiallista sanallista tai ei-sanallista kommentointia.

Kysyminen, oppiminen ja epäröinti

Meistä jokainen tekee virheitä ja sitoudumme oppimaan niistä. Tiedosta, että oppiminen voi herättää epämukavia tunteita ja että nämä tunteet eivät ole vaarallisia. Anna ja tee tilaa toisten oppimiselle. Luotettavaa tietoa sateenkaariteemoista löydät seta.fi -sivuilta.
Jokaisella on oikeus tuntea ja ilmaista omaa syrjinnän tai häirinnän kokemustaan, ja se saa aiheuttaa muissa epämukavuutta. Olemme toistemme tukena, kun siirrymme epämukavuusalueelle. Muista kunnioittaa, jos toinen valitsee jättäytyä keskustelun ulkopuolelle (opt-out). Syitä tähän voi olla monia, kuten syrjinnän ja häirinnän kokemukset.
Olemme Keski-Uudenmaan Pridessa valmiita kuuntelemaan, oppimaan ja korjaamaan tekemämme virheet.
Anna palautetta Keski-Uudenmaan Pridesta tai pura kokemiasi tai näkemiäsi tilanteita lomakkeella. Voit jättää palautetta nimettömänä. Jos haluat, että palautteeseesi vastataan, ilmoitathan yhteystietosi.
Palautelomake: https://q.surveypal.com/KUPride2022 (avautuu uuteen ikkunaan)

Kieli, keskustelu ja yleistajuisuus

Kiinnitä huomiota siihen, miten puhumme toisillemme ja minkälaista kieltä käytämme.
Anna tilaa toisten asioille. Emme puhu päälle, vaan kuuntelemme.
Pyrimme Keski-Uudenmaan Priden viestinnässä ja toiminnassa käyttämään yleistajuista kieltä ja avaamaan vaikeita käsitteitä. Muista, että voit kysyä, jos et ymmärrä. Keski-Uudenmaan Priden pääasiallinen viestintä- ja tapahtumakieli on suomi. Mahdollisuuksien mukaan tarjolla on käännöksiä ja tietoa myös englanniksi.

Häirintäyhdyshenkilö Keski-Uudenmaan Pride juhlassa 3.9.2022

Jokainen meistä on vastuussa turvallisemman tilan toteutumisesta. Jos havaitset syrjintää, rasismia tai häirintää, puutu tilanteeseen. Mikäli kohtaat näitä, on paikalla koko tapahtuman ajan häirintäyhdyshenkilö.
Häirintäyhdyshenkilö neuvoo ja auttaa tilanteissa, missä henkilö on joutunut kohtaamaan esimerkiksi ahdistelua tai epätasa-arvoista kohtelua. Häirintäyhdyshenkilöihin voi myös olla yhteydessä, jos olet nähnyt kyseisiä tilanteita tai haluaisi keskustella mahdollisista tavoista puuttua niihin. Yhteyttä voit ottaa niin puhelimitse kuin sähköpostilla tapahtuman aikana tai sen jälkeen. Tapahtumassa tunnistat häirintäyhdyshenkilöt pinssistä.

Häirintäyhdyshenkilöt Keski-Uudenmaan Pridessa:
Klo 15–20 Tuusulan kulttuuripalveluiden kulttuurituottaja Aurora Salomaa, p. 040 314 3435, aurora.salomaa@tuusula.fi
Klo 20–02 Ohjaamo Tuusulan ohjaamopalvelupäällikkö Jaana Kellosalmi, p. 040 314 2217, jaana.kellosalmi@tuusula.fi