Vesihuollon toiminta ja toiminta-alueet

Yleistä

Tuusulan vesihuoltoliikelaitos on kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnallinen liikelaitos, josta käytetään myös nimeä Tuusulan Vesi. Talousveden tuottaa jäsenkunnilleen Keski-Uudenmaan Vesi -kuntayhtymä ja jätevesi johdetaan Keski-Uudenmaan vesiensuojelu liikelaitoskuntayhtymän meriviemäriin (http://www.kuvesi.fi/). Jätevedet puhdistetaan Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla

Vesihuollon toiminta-alueet löytyvät Tuusulan karttapalvelusta

Tuusulan karttapalvelut (Vesihuollon toiminta-alueet)

Toiminta-alueiden ulkopuolella on myös vesi- ja viemärilinjoja, joihin voi halutessaan liittyä. Haja-asutusalueen linjoista voi kysyä vesihuoltolaitos (at) tuusula.fi tai 040 314 3138.

Kiinteistöllä on velvoite liittyä vesihuoltoon, jos se sijaitsee vesihuollon toiminta-alueella ja YKR-taajamassa

Vuonna 2001 voimaan tullut vesihuoltolaki (119/2001) velvoittaa taajamassa toiminta-alueella olevat kiinteistöt liittymään ja vesihuoltolaitoksen sallimaan liittämisen vesihuoltolaitokseen, ellei kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksesta myönnä vapautusta liitämisvelvollisuudesta vesihuoltolaissa säädetyin perustein. Lisätietoja www.finlex.fi

Tuusulan karttapalvelut (Vesihuollon toiminta-alueet ja taajamat)

Toiminta-alueet päivitys 2022 (lainvoimaisuus 23.5.2022)

Toteutusaikataulut asemakaavoitettujen alueiden osalta noudattavat kunnan kaavoitus- ja rakentamishankkeiden aikatauluja. Vuonna 2022 lisätyt asemakaavoitetut toiminta-alueet on alustavien aikataulujen mukaan toteutuksessa vuosina 2022-24. Alueiden sijainnit ja arviot toteutusaikatauluista löytyy ladattavalta kartalta 

Vesihuollon toiminta-alueiden päivitys 2022 (pdf).

Haja-asutusalueiden hankkeiden osalta liittymishalukkuus selvitetään Ruskelan, Tuomalan ja Vanha Paijalan alueiden osalta vuonna 2022. Jos liittymishalukkuus on yli 75%, teetetään alueelle vesihuollon rakennussuunnitelmat, vesihuolto toteutetaan alueille vuosina 2023-25.

Tarkempi kiinteistön sijaintitarkastelu onnistuu paremmin karttapalvelun avulla Tuusulan karttapalvelut (Vesihuollon toiminta-alueet ja taajamat).

Jokela ja Kellokoski

 • Joenranta, alustava vesihuollon rakentamisaikataulu 2023
 • Rajalinnan työpaikka-alue III, kaavoitusohjelmassa, ei toteutusaikataulua
 • Rajalinnan työpaikka-alue IV, kaavoitusohjelmassa, ei toteutusaikataulua
 • Riiheläntie, kaavoitusohjelmassa, ei toteutusaikataulua
 • Kolsan länsipuoli, kaavoitusohjelmassa, ei toteutusaikataulua
 • Jokelan hevoskylä, kaavoitusohjelmassa, ei toteutusaikataulua

Uudet Toiminta-alueet 2022 Pohjois-Tuusula

Tuomala ja Ruskela

 • liittymishalukkuuskyselyt vuonna 2022
 • jos liittymishalukkuu on yli 75% teetetään rakennussuunnitelmat ja vesihuollon toteutus vuosina 2023-25
 • Ruskelan alueella on paljon yksityisiä jätevesilinjoja, jotka vaikuttavat toteutusalueen laajuuteen

Selvitysalueet Ruskela ja Tuomala 2022

Rusutjärven alue, Tuusulanjärven eteläinen osa ja Koillis-Hyrylä

 • Rusutjärvi, asukashankkeena toteutettu vesi- ja viemäriverkosto lisättiin toiminta-alueeseen, kun verkosto kokonaisuudessaan on siirretty Tuusulan Vedelle
 • Anttilan tilakeskus, alustava vesihuollon rakentamisaikataulu 2023-24
 • Vanha Paijala, liittymishalukkuuskysely vuonna 2022, jos liittymishalukkuu on yli 75% teetetään rakennussuunnitelmat ja vesihuollon toteutus vuosina 2023-25, alueella on paljon yksityisiä jätevesilinjoja, jotka vaikuttavat toteutusalueen laajuuteen
 • Lahelanpelto III ja Lahelan monitoimikampus, suunnittelussa, ei voimassa olevaa kaavaa, ei toteutusaikataulua
 • Mattila II ja Saviriihi, ei toteutusaikataulua

Uudet Toiminta-alueet 2022 Tuusulanjärven länsipuoli2

Etelä-Tuusula

 • Rykmentinpuiston työpaikka-alue, vesihuollon rakentaminen käynnissä 2022
 • Sulan alue, suunnittelu käynnissä, arvio vesihuollon rakentamisesta 2023-24
 • Pähkinämäki, arvio vesihuollon rakentamisesta 2023-24
 • Pähkinämäentie, kaavoitusohjelmassa, ei toteutusaikataulua
 • Rykmentinpuiston työpaikka-alueen laajennus, kaavoitusohjelmassa, ei toteutusaikataulua

Uudet Toiminta-alueet 2022 Hyrylä

 • Ruotsinkylä, vesiosuuskunta luovutettu Tuusulan vedelle, vesihuoltoverkosto on valmis
 • Huhtariihi, liittymishalukkuun alueella on yli 75%, suunnittelu vuonna 2022, vesihuollon toteutus 2023
 • Tuusulan itäväylän työpaikka-alue, kaavoitusohjelmassa, ei toteutusaikataulua
 • Senkkerinmäki, kaavoitusohjelmassa, ei toteutusaikataulua
 • Kehä IV, FOCUS ja Sammonmäki, kaavoitusohjelmassa, ei toteutusaikataulua

Uudet Toiminta-alue 2022 Etelä-Tuusula