Vesihuollon toiminta ja toiminta-alueet

Tuusulan vesihuoltoliikelaitos on kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnallinen liikelaitos, josta käytetään myös nimeä Tuusulan Vesi. Talousveden tuottaa jäsenkunnilleen Keski-Uudenmaan Vesi -kuntayhtymä ja jätevesi johdetaan Keski-Uudenmaan vesiensuojelu liikelaitoskuntayhtymän meriviemäriin (http://www.kuvesi.fi/). Jätevedet puhdistetaan Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla

Vesihuollon toiminta-alueet löytyvät Tuusulan karttapalvelusta. Toiminta-alueiden ulkopuolella on myös vesi- ja viemärilinjoja, joihin voi halutessaan liittyä. Haja-asutusalueen linjoista voi tiedustella p. 040 314 3579 tai vesihuoltolaitos (at) tuusula.fi

Toiminta-alueet ja taajama-alueiden rajat on esitetty teemakartalla, jonka voi ladata tästä -> Taajamat ja toiminta-alueet

Vuonna 2001 voimaan tullut vesihuoltolaki (119/2001) velvoittaa taajamassa toiminta-alueella olevat kiinteistöt liittymään ja vesihuoltolaitoksen sallimaan liittämisen vesihuoltolaitokseen, ellei kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksesta myönnä vapautusta liitämisvelvollisuudesta vesihuoltolaissa säädetyin perustein. Lisätietoja www.finlex.fi

Yleistietoa vedestä löydät Vesikoulusta