Oppilaat mukana opetussuunnitelmatyössä

Opetussuunnitelmassa kerrotaan miten ja kuinka koulussa toimitaan ja opitaan. Tuusulan alakouluissa otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma syksyllä 2016. Yläkouluissakin on noudatettu osaa uuden opetussuunnitelman käytännöistä syksystä 2016 lähtien, mutta kokonaisuudessaan uusi suunnitelma otetaan yläkouluissa käyttöön seuraavasti: 7.lk 1.8.2017, 8.lk 1.8.2018, 9.lk 1.9.2019.

Tuusulalaiset koululaiset osallistuivat opetussuunnitelman laatimiseen esimerkiksi tekemällä kouluissaan kaksi tehtävää: keväällä 2015 he miettivät, mikä omassa koulussa on parasta ja syksyllä 2016 pohdinnan kohteena olivat oman koulun kehittämistä kaipaavat puolet. Tehtävät toteutettiin muun muassa piirtämällä, kirjoittamalla, keskustelemalla tai vaikkapa tekemällä aiheeseen liittyvä video.

Uusi opetussuunnitelma korostaa oppilaiden aktiivista roolia. Lapset ja nuoret pyritään ottamaan mukaan oppimisen suunnitteluun, toteutukseen sekä arviointiin.