Mihin energiaa kuluu?

Kunnan oman toiminnan energiankulutukseen luetaan mukaan:

  • palvelukiinteistöjen energiankulutus (mm. koulut ja päiväkodit)
  • asuinkiinteistöjen energiankulutus (Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy)
  • katu- ja tievalaistuksen sekä liikennevalojen energiankulutus
  • kunnan omistuksessa olevien ajoneuvojen ja työkoneiden polttoaineiden energiankulutus
  • vesihuollon energiankulutus (Tuusulan Veden jätevedenpumppaamoiden energiankulutus; juomaveden valmistus ja pumppaus sekä jäteveden poisjohtaminen ja puhdistaminen hankitaan ostopalveluina)

Vuoden 2015 energiankulutus

Kunnan oman toiminnan energiankulutus oli vuonna 2015 yhteensä 52 643 MWh, mikä on 9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kun tässä kulutuksessa huomioidaan sään ja rakennustilavuuden vuosittainen muutos, energiansäästö edelliseen vuoteen verrattuna on noin 2 %.

Kunnan omasta energiankulutuksesta yli 80 % kuluu kiinteistöissä - 71 % palvelukiinteistöissä ja 16 % asuinkiinteistöissä. Seuraavaksi eniten energiaa kuluu katu- ja tievalaistuksessa sekä liikennevaloissa - 11  % kunnan energiankulutuksesta.

Energiankulutus 2015