Yleistä tietoa urheiluvalmennusohjelmasta

Tuntiresurssi

  • 7. luokalla on koululiikuntaa kaksi tuntia viikossa ja seuran järjestämää lajivalmennusta kaksi tuntia viikossa.
  • 8. luokalla on koululiikuntaa kolme tuntia viikossa, yleisvalmennusta kaksi tuntia viikossa ja seuran järjestämää lajivalmennusta kaksi tuntia viikossa.
  • 9. luokalla on koululiikuntaa kaksi tuntia viikossa, yleisvalmennusta kaksi tuntia viikossa ja seuran järjestämää lajivalmennusta kaksi tuntia (mahdollisesti neljä) viikossa.
  • 8.-9.-luokilla on mahdollista valita myös valinnainen liikunta lisäämään kouluviikon aikaista liikuntaa

Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokilla valinnaisaine yleisvalmennus on pois muusta valinnaisuudesta.

Urheiluvalmennusohjelmasta lopettaminen

Mikäli oppilas lopettaa urheiluvalmennusohjelman ja luokalle on varasijoilla olevia hakijoita, oppilas vaihtaa luokkaa ja hänen tilalleen voidaan valita varasijalta oppilas.

Urheiluvalmennusohjelmasta pois sulkeminen

Mikäli urheilija ei osaltaan osoita kunnioittavansa koulun toimintaa tai motivaatio koulunkäyntiin ja opiskeluun osoittautuu huonoksi, hänen kanssaan keskustellaan ja sovitaan korjaavasta menettelystä. Mikäli korjaavat toimenpiteet eivät auta, oppilaalta evätään aamuharjoitteluoikeus määrätyksi ajaksi.

Urheiluvalmennusohjelmassa olevalta oppilaalta edellytetään aktiivista osallistumista niin aamuharjoitteluun kuin yleisvalmennuksen oppitunteihin. Jos oppilaan motivaatiotaso urheiluvalmennusohjelmassa ei ole riittävä tai oppilaan käytös koulutyössä ei ole asianmukaista, oppilas suljetaan pois ohjelmasta.