Yleistä tietoa urheiluvalmennusohjelmasta

Tuntiresurssi

  • 7. luokalla on koululiikuntaa kaksi tuntia viikossa ja seuran järjestämää lajivalmennusta kaksi tuntia viikossa.
  • 8. luokalla on koululiikuntaa kolme tuntia viikossa, yleisvalmennusta kaksi tuntia viikossa ja seuran järjestämää lajivalmennusta kaksi tuntia viikossa.
  • 9. luokalla on koululiikuntaa kaksi tuntia viikossa, yleisvalmennusta kaksi tuntia viikossa ja seuran järjestämää lajivalmennusta kaksi tuntia (mahdollisesti neljä) viikossa.
  • 8.-9.-luokilla on mahdollista valita myös valinnainen liikunta lisäämään kouluviikon aikaista liikuntaa

Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokilla valinnaisaine yleisvalmennus on pois muusta valinnaisuudesta.

 

Urheiluvalmennusohjelmasta lopettaminen

Mikäli oppilas lopettaa urheiluvalmennusohjelman ja luokalle on varasijoilla olevia hakijoita, oppilas vaihtaa luokkaa ja hänen tilalleen voidaan valita varasijalta oppilas.

Urheiluvalmennusohjelmasta pois sulkeminen

Mikäli urheilija ei osaltaan osoita kunnioittavansa koulun toimintaa tai motivaatio koulunkäyntiin ja opiskeluun osoittautuu huonoksi, hänen kanssaan keskustellaan ja sovitaan korjaavasta menettelystä. Mikäli korjaavat toimenpiteet eivät auta, oppilaalta voidaan evätä aamuharjoitteluoikeus määrätyksi ajaksi tai oppilas voi menettää kokonaan oikeuden aamuharjoitteluun ja mahdollisuuden opiskella urheiluvalmennusluokalla.

Urheiluvalmennusohjelmassa olevalta oppilaalta edellytetään aktiivista osallistumista niin aamuvalmennukseen kuin yleisvalmennuksen oppitunteihin. Oppilaan odotetaan olevan motivoitunut kehittämään omia fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksiaan. Jos oppilaan motivaatiotaso urheiluvalmennusohjelmassa ei ole riittävä ja sen todetaan laskeneen, oppilas voidaan sulkea pois ohjelmasta. Asiasta sovitaan yhdessä seuran, urheiluvalmennuksen koordinaattorin ja huoltajan/oppilaan kanssa.