Kunnossapitourakoitsijat

Liikenteessä tienkäyttäjän voi olla hankala päätellä, kenen vastuulle kuuluu mikäkin väylän kunnossapito. Tällä sivulla on esitelty Tuusulan kunnossapidosta vastaavat tahot.

Tuusulan kunnan hallinnoimien väylien kunnossapito toteutetaan pääosin ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta. Kunta kilpailuttaa kunnossapitourakoitsijat säännöllisin väliajoin. Kunnossapitourakoitsija vastaa omatoimisesti kunnossapitämästään alueesta ja kunta toimii tämän työn valvojana.

Kunnossapitovastuut löytyvät tästä pdf-tiedosta: Kunnossapitorajat 

Etelä-Tuusula 

Jokelan VRJ Etelä-Suomi Oy, yhteystiedot:

Katujen- ja kevyen liikenteen väylien, puistojen sekä muiden yleisten alueiden kunnossapitotyöt Jokelan alueella

Kellokoski (päivitetään)

Talvikunnossapito Kellokosken alueella

  • (päivitetään)

 


Suosittelemme Teitä kohdistamaan palautteenne kyseisen alueen kunnossapidosta vastaavalle. Epäselvissä tilanteissa voitte tarkistaa asian keskitetystä asiakaspalvelusta TuusInfosta.