Kunnossapitourakoitsijat

Tuusulan kunnan hallinnoimia väyliä kunnossapitää pääosin ulkopuoliset urakoitsijat. Kunta kilpailuttaa urakoitsijat säännöllisin väliajoin. Urakoitsija vastaa omatoimisesti kunnossapitämästään alueesta ja kunta toimii työn valvojana.

Kunnossapitovastuut löytyvät tästä pdf-tiedostosta: Kunnossapitorajat

Etelä-Tuusula 

Jokelan Alltime Oy, yhteystiedot:

Katujen ja kevyen liikenteen väylien, puistojen sekä muiden yleisten alueiden kunnossapitotyöt Jokelan alueella

Kellokoski YIT Suomi Oy Infra, yhteystiedot:

Talvikunnossapito Kellokosken alueella

 


Suosittelemme Teitä kohdistamaan palautteenne kyseisen alueen kunnossapidosta vastaavalle. Epäselvissä tilanteissa voitte tarkistaa asian keskitetystä asiakaspalvelusta TuusInfosta.