Kunnossapitourakoitsijat

Liikenteessä tienkäyttäjän voi olla hankala päätellä, kenen vastuulle kuuluu mikäkin väylän kunnossapito. Tällä sivulla on esitelty Tuusulan kunnossapidosta vastaavat tahot.

Tuusulan kunnan hallinnoimien väylien kunnossapito toteutetaan pääosin ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta. Tuusulan kunnossapidettävät väylät jaetaan neljään alueeseen ja kunta kilpailuttaa kunnossapitourakoitsijat säännöllisin väliajoin. Jokelan alueella kunnossapito kuuluu urakoitsijalle ympäri vuoden. Tämän hetkiset kunnossapitourakat ovat voimassa 31.5.2017 asti. Tällä hetkellä urakoitsijoina toimivat Lemminkäinen Infra Oy ja VRJ-Service Oy. Kunnossapitourakoitsija vastaa omatoimisesti kunnossapitämästään alueesta ja kunta toimii tämän työn valvojana.

Alla lista Tuusulan kunnossapidon urakka-alueista ja niiden tämän hetkisistä kunnossapitourakoitsijoista. Listan vieressä olevaa karttalinkkiä klikkaamalla avautuu pdf-muodossa oleva kunnossapitokartta, jossa on esitelty eri urakoitsijoiden kunnossapitämät alueet.

ELY_teiden_kunnossapito_26_11_2013

Jokelan alue     Lemminkäinen Infra Oy 

Lahela               VRJ-Service Oy

Vaunukangas    VRJ-Service Oy

Paijala               VRJ-Service Oy


VRJ-Service Oy (Lahela, Vaunukangas, Paijala alueet)

Yhteydenotot virka-aikana p. 0400 983 600 tai palaute kunnossapitoon palautelomakkeella (1.11.2016-31.5.2017)


Lemmikäinen Infra Oy (Jokelan alue)

  • Tuusulan kunnan katujen- ja kevytliikenneväylien, puistojen sekä muiden yleisten alueiden kunnossapitotyöt Jokelan alueella
  • Neuvonta, opastus ja palautteet: palaute-jokela@lemminkainen.com tai p. 020 71 5000

Suosittelemme Teitä kohdistamaan palautteenne kyseisen alueen kunnossapidosta vastaavalle. Epäselvissä tilanteissa voitte tarkistaa asian tiemestarilta.