Kunnossapitourakoitsijat

Tuusulan kunnan hallinnoimia väyliä kunnossapitävät sekä omat työntekijät että ulkopuoliset urakoitsijat. Kunta johtaa aurausurakoita koko kunnan alueella. Urakoitsijat kilpailutetaan säännöllisin väliajoin. 

Kunnossapitovastuut löytyvät tästä karttapalvelusta: Kunnossapitorajat 2023

Palautteet