Kunnossapitourakoitsijat

Liikenteessä tienkäyttäjän voi olla hankala päätellä, kenen vastuulle kuuluu mikäkin väylän kunnossapito. Tällä sivulla on esitelty Tuusulan kunnossapidosta vastaavat tahot.

Tuusulan kunnan hallinnoimien väylien kunnossapito toteutetaan pääosin ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta. Kunta kilpailuttaa kunnossapitourakoitsijat säännöllisin väliajoin. Kunnossapitourakoitsija vastaa omatoimisesti kunnossapitämästään alueesta ja kunta toimii tämän työn valvojana.

Kunnossapitovastuut löytyvät tästä pdf-tiedosta: Kunnossapitorajat 

Etelä-Tuusula Kunta: tiemestari(at)tuusula.fi

Jokelan ja Kellokoski Lemminkäinen Infra Oy, yhteystiedot:

Katujen- ja kevytliikenneväylien, puistojen sekä muiden yleisten alueiden kunnossapitotyöt Jokelan alueella

Neuvonta, opastus ja palautteet: 

palaute-jokela(at)lemminkainen.com 

palaute-kellokoski(at)lemminkainen.com 


Suosittelemme Teitä kohdistamaan palautteenne kyseisen alueen kunnossapidosta vastaavalle. Epäselvissä tilanteissa voitte tarkistaa asian sähköpostiosoitteesta: tiemestari(at)tuusula.fi.