Huoltajille

Tervehdys Kalliomaasta!

Mikä on avohoidollinen sairaalakoulu? Millaista on käydä sairaalakoulua? Saavatko oppilaat samanlaista opetusta kuin tavallisessa koulussa? Entä oppilasarvostelu tai jatko-opintokelpoisuus? Nämä kaikki ovat kysymyksiä, joita olen oppilailta ja huoltajilta kuullut.

Myös erikoissairaanhoidossa olevilla nuorilla on oppioikeus. Kalliomaan koulu on Tuusulan kunnan ylläpitämä sairaalaopetusyksikkö. Meillä on mahdollista opiskella kaikkia peruskoulussa opetettavia oppiaineita tavallisimmat valinnaisaineet mukaan lukien. Monet nuoret opiskelevat samojen tuntimäärien mukaan kuin luokkatoverit omissa kouluissaan - toki yksilöllisiäkin oppimissuunnitelmia tehdään. Koulua käydään kunnon ja jaksamisen mukaan yhdessä avohoidon ja huoltajien kanssa suunnitellen.

Sairaalaopetus on Kalliomaassa osa lasten -ja nuorisopsykiatrisen avohoidon kokonaiskuntoutusta. Kaiken toiminnan tavoitteena on oppilaan tukeminen jatko-opintoihin ja itsenäiseen elämään. Koulu on ikkuna sairaalan ulkopuoliseen, tavalliseen maailmaan. Turvallinen paikka, jossa voi ja saa työskennellä kuten ikätoverit oppijana ja koululaisena.

Koulumme opettajat, ohjaajat ja oppilashuoltohenkilöstö ovat erityisopetuksen ammattilaisia ja ryhmien koko huomattavasti pienempi kuin yleisopetuksessa. Olemme viime vuosina kehittäneet toimintaamme entistä enemmän oppilaiden omia kouluja tukevaan toimintaan. Koulunkäynnin tukijaksot ja sairaalakoulun konsultaatiot ovat jo alueelle vakiintunutta toimintaa. Konsultoivat erityisluokanopettajat ja ALVA-oppilashuolto työskentelevät avohoidon piirissä olevien oppilaiden koulunkäyntiongelmissa; tehden yhteistyötä huoltajien, tavallisten koulujen sekä lasten- ja  nuorisopsykiatristen poliklinikoiden kanssa.

Mikäli Teillä on kysymyksiä koulustamme tai sairaalaopetuksesta toivon yhteydenottoanne. Koulun ohjauspalvelusivustolta www.kalliomaa.net löytyy sairaalareksin blogi Kohtaamisia, jonne kirjoitan kerran kuussa ajatuksiani koulumaailmasta ja maailman menosta.

Twitteristä löydät minut @sairaalareksi -tunnuksella. Sairaalaopetuksen nettisivuilta löytyy vastauksia yleisimpiin kysymyksiin niin huoltajille, opettajille, oppilaille tai hoidon työntekijöille.

Tapaamisiin!

Mika Saatsi rehtori