Huoltajille

Myös erikoissairaanhoidossa olevilla nuorilla on oikeus oppia ja käydä koulua. Kalliomaan koulu on Tuusulan kunnan ylläpitämä sairaalaopetusyksikkö. Meillä on mahdollista opiskella kaikkia peruskoulussa opetettavia oppiaineita tavallisimmat valinnaisaineet mukaan lukien. Koulua käydään kunnon ja jaksamisen mukaan yhdessä avohoidon ja huoltajien kanssa suunnitellen.

Sairaalaopetus on Kalliomaassa osa lasten -ja nuorisopsykiatrisen avohoidon kokonaiskuntoutusta. Alakoulun tavoitteena on saada tarvittavat taidot yläkouluun siirtymiseen ja yläkoulun tavoitteena on oppilaan tukeminen jatko-opintoihin ja itsenäiseen elämään. Kalliomaan koulu on turvallinen paikka, jossa voi ja saa työskennellä kuten ikätoverit oppijana ja koululaisena. Oppilasryhmien koko on huomattavasti pienempi kuin yleisopetuksessa.

Olemme viime vuosina kehittäneet toimintaamme myös entistä enemmän oppilaiden omia kouluja tukevaan toimintaan. Koulunkäynnin tukijaksot ja sairaalakoulun konsultaatiot ovat jo alueelle vakiintunutta toimintaa.

Kalliomaan koulun oppilaaksi hakeudutaan konsultaation kautta erikoissairaanhoidon lähetteellä. Myös vanhemmat voivat pyytää omaa lastaan koskevaa konsultaatiota, vaikka hoitokontaktia erikoissairaanhoitoon ei vielä olisikaan.

Lisää tietoa kohdassa: Tukijaksot ja konsultaatio.

Kevään - 2024 vanhempainryhmät

Vanhempainryhmä 2024

Kalliomaan koulun vanhempainryhmät pidetään Kalliomaan koulussa osoitteessa Mannilantie 43. Ennen ryhmän tapaamista on kahvit klo 16.30 alkaen. Vanhempainryhmä perustuu vertaistukeen ja sen toiminta rakennetaan yhdessä lukuvuoden kuluessa. Vanhempainryhmän toiminnasta vastaa koulukuraattori Minttu Bragge ja sairaanhoitaja Pertti Utriainen. Mukana on joillain tapaamiskerroilla myös Järvenpään nuorisopsykiatrinen poliklinikalta sairaanhoitaja Merja Paananen. Vertaisyhmä on tarkoitettu Kalliomaassa opiskelevien oppilaiden vanhemmille.