Ajankohtaista

Kesätyöseteleiden haku on alkanut

Kts2

 

Kesätyöseteleiden haku on alkanut 5.2.2024. Kesätyösetelit myönnetään 15–20-vuotiaille tuusulalaisille nuorille. Seteleitä on jaossa 300 kpl, joten toimi nopeasti!

Lisätietoja ja kesätyösetelihakemus www.tuusula.fi/kesatyoseteli

Tiedustelut: TuusInfo, tuusinfo@tuusula.fi / p. 09 8718 3070 tai työllisyyspalvelut, tyollisyyspalvelut@tuusula.fi / p. 040 314 3044

 

 

 


Tuusula tarjoaa tukea Ukrainasta paenneiden työllistymiseen

19.04.2022 klo 14.00

Tuusulan kunta myöntää Ukrainasta paenneille ja tilapäistä suojelua saaville Tuusulassa majoittuvalle 15–20-vuotiaille nuorille kesätyöseteleitä ja aikuisille työllistämisen kuntalisää työllistymisen mahdollistamiseksi.

15–20-vuotiaan ukrainalaisnuoren työllistäminen kesätyösetelillä
Voit hakea Ukrainasta tulleelle, tilapäistä suojelua saavalle Tuusulassa majoittuvalle 15–20-vuotiaalle nuorelle kesätyöseteliä. Kesätyöseteliä haettaessa tulee ottaa huomioon, että nuori tulee voida tunnistaa henkilötunnuksen ja oleskelulupakortin perusteella. Kotimajoituksessa olevien nuorten kohdalla tarvitaan majoituspaikan varmistamiseen myös kotimajoittajan tiedot.

Lisätietoja nuorten kesätyöseteleistä: www.tuusula.fi/kesatyoseteli

Aikuisten työllistämistä tuetaan työllistämisen kuntalisällä

Ukrainasta sota paenneiden aikuisten työllistymistä tuetaan Tuusulassa työllistämisen kuntalisällä.

Tuen suuruus on korkeintaan 300 e / kk ja sitä voidaan myöntää harkinnan perusteella 1–10 kuukauden ajaksi yhtä työsuhdetta kohden. Tuen myöntäminen ei ole sidottu TE-toimiston asiakkuuteen. Tukea voidaan myöntää osa-aikaiseen, tarvittaessa töihin kutsuttavaan ja tilapäiseen työhön. Työsopimuksen tulee noudattaa kaikilta osin käytössä olevaa työehtosopimusta tai työsopimuslainsäädäntöä.

Lisätietoja työllistämisen kuntalisästä osoitteessa www.tuusula.fi/tyollistamisenkuntalisa tai sähköpostitse tyollisyyspalvelut@tuusula.fi.