Yleishyödyllisten järjestöjen vuokratuki

Tuusulan kunta myöntää vuosittain kunnassa toimiville yleishyödyllisille järjestöille vuokratukea vuokriin, joita järjestöt maksavat seuraavien järjestötalojen käytöstä:

  • Hyrylän Torppa 
  • Jokelan työväentalo
  • Nuorisoseurantalo Väinölä
  • Nuorisoseurantalo Solbacken
  • Pienviljelijäyhdistyksen talo Linjala

Avustusta myönnetään ensisijaisesti tilojen säännölliseen käyttöön, esimerkiksi toimintakaudeksi tai kalenterivuodeksi kerrallaan. Avustusta on kuitenkin mahdollista saada myös lyhytkestoiseen käyttöön, esim. vuosikokouksen järjestämiseen tai koulutustapahtumaan.

Avustusmäärärahaa järjestöjen vuokratukeen on vuonna 2021 käytettävissä yhteensä 9000 euroa.

Hakeminen tapahtuu sähköisen asioinnin lomakkeella 20.7.–15.10.2021 välisenä aikana.

Linkki hakemuslomakkeelle: Vuokratukihakemus järjestötalon käytöstä 

Hakemukseen tulee liittää

  • kopio vuokrasopimuksesta tai muusta asiakirjasta, jolla tilan vuokraaja on vahvistanut tilan käytön esitettyyn tarkoitukseen sekä 
  • tosite/kuitti suoritetusta vuokrasta (esim. verkkopankista tulostettu kuitti maksusta tai tiliote)

Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä. 

Päätös myönnetyistä avustuksista tehdään hakuajan päätyttyä ja pyritään toimittamaan hakijoille sähköisesti (hakemuksessa ilmoitettuihin s-postiosoitteisiin) marraskuun loppuun mennessä.

Yhteyshenkilö: Sunna Naumi