Rusutjärven koulu

Rusutjärven koulun kasvatus- ja koulutustoiminnan tavoitteena on motivoida oppilaat uuden oppimiseen, opettaa oppilaat oppimaan sekä luoda pohja yleissivistykselle jatko-opintoja ja elämää varten. Toiminnassamme korostuu yhteisöllisyys: teemme yhteistyötä niin oppilaiden perheiden kuin koko kyläyhteisön kanssa. Pyrimme laajentamaan oppimisympäristöä koulun ulkopuolelle.

Hyvien oppimistaitojen hallinnan ohella lapset oppivat iloitsemaan onnistumisestaan ja sietämään epäonnistumistaan. Oppilaat kasvavat suvaitsevaisuuteen, itsensä ja muiden hyväksymiseen, oikeudenmukaisuuteen ja vastuullisuuteen toimiessaan eri-ikäisten ja erilaisten oppilaiden ryhmissä Opiskelussa käytetään joustavia ja monipuolisia opiskelumenetelmiä ja opettajat ja oppilaat tekevät yhteistyötä niin opetuksen suunnittelussa kuin opiskelukokonaisuuksien toteutuksessakin.  

Koulumme valtteja ovat pätevä, motivoitunut henkilökunta ja toimiva, kodin ja koulun välinen yhteistyö. Koulussamme toimii aktiivinen vanhempainyhdistys. Koulu toimii myös kylän keskuksena ja on kyläläisten käytettävissä erilaisissa harrastuksissa ja kokoontumisissa. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti koulujen salit ovat ilmaiseksi käytettävissä tuusulalaisten perheiden liikkumiseen. Myös kylässä toimivat yhteisöt ja yhdistykset saavat käyttää koulun tiloja maksutta.