Ohjeita oppitunneille

TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuusastuksen (475/2007) mukaan oppivelvollisten oppilaiden vanhemmille on annettava tietoa esim. teknisessä käsityössä, fysiikassa, kemiassa, biologiassa ja kuvataiteessa tehtävistä erityistä työturvallisuutta vaativista töistä. Opettaja ohjaa oppilaat turvalliseen työskentelyyn ja vanhempien toivotaan kotona painottavan huolellisen ja rauhallisen työskentelyn merkitystä. Lisätietoja asiasta on saatavilla rehtorilta, opettajilta sekä vanhempainilloissa.

KIRJAT
Kierrätämme koulussamme kaikkia oppikirjoja työkirjoja lukuun ottamatta. Kurssin loputtua kirjat palautetaan koululle siistissä kunnossa määräaikaan mennessä. Mikäli kirjoja ei ole palautettu, koulu perii kirjan hankintahinnan huoltajalta.

KÄSITYÖ
Käsityötunneilla tulee olla muistiinpanovälineet mukana.

ÄIDINKIELI
Äidinkielen kaikki kirjoitukset, vihkotehtävät ja projektityöt on palautettava aina määräpäivään mennessä opettajalle kurssin suorittamiseksi.

MUSIIKKI
Musiikin tunneilla on pidettävä aina vihko mukana. Vihko jätetään arvioitavaksi kurssin viimeisellä oppitunnilla.

KUVATAIDE
Kuvataidetunnilla saattavat vaatteet likaantua, joten ei kannata pukea parhaimpia vaatteita päälleen koulupäivinä.

KOTITALOUS
Oppitunneilla ollaan joko omilla sisäkengillä tai sukkasillaan (ei ulkojalkineissa).

MATEMATIIKKA
Oppilailla olisi hyvä olla kotitehtävien tekemistä varten oma viivoitin, piirtokolmio ja harppi. Lisäksi suosittelemme funktiolaskimen hankkimista.

OPINTO-OHJAUS
TET-harjoittelut ovat pakollinen osa opetussuunnitelmaa, joten saadakseen päättötodistuksen, TET-harjoittelut on oltava suoritettu. Suoritukseen kuuluu myös TET-sopimuksen, -tehtävien ja -todistuksen palauttaminen määräaikaan mennessä.

HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI
Läksyt ovat etupäässä oppikirjasta tulevia lukuläksyjä, jotka kuulustellaan seuraavalla tunnilla. Myös tämä vaikuttaa oppiaineen arvosanaan.