Päiväkoti- ja perhetupatilojen vuokraaminen

Hakeminen

Varhaiskasvatuksen tilat ovat vuokrattavissa varsinaisen toiminnan ulkopuolisina aikoina muuhun käyttöön.

Käyttövuoron voi anoa yksittäisenä käyttökertana tai vakiovuorona koko toimintakaudeksi päiväkoti- ja perhetupatilan käyttöhakemuksella.

Täytetty hakemus tulee toimittaa haetun päiväkodin/perhetuvan esimiehelle.

Päiväkoti- ja perhetupatilojen maksuperusteet ja maksut löytyvät käyttöhakemuksen liitteistä.


Päivitetty 4.4.2019