Päiväkoti- ja perhekeskustilojen vuokraaminen

Hakeminen

Päiväkoti- ja perhekeskustilat ovat vuokrattavissa päiväkoti- ja perhekeskustoiminnan ulkopuolisina aikoina muuhun käyttöön.

Käyttövuoron voi anoa yksittäisenä käyttökertana tai vakiovuorona koko toimintakaudeksi päiväkoti- ja perhekeskustilan käyttöhakemuksella.

Täytetty hakemus tulee toimittaa haetun päiväkodin/perhekeskuksen esimiehelle.

Päiväkoti- ja perhekeskustilojen maksuperusteet ja maksut löytyvät käyttöhakemuksen liitteistä.


Päivitetty 12.12.2017