Hyvinvoinnin edistämisen rakenteet

Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuudesta vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta (Linkki lautakunnan sivulle).

Kunnan toimialueita yhdistävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä seuraa kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa eri näkökulmista. Työryhmä myös kehittää ja koordinoi kuntatasoisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytäntöjä, sekä valmistelee hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa.

Hyte-ryhmässä on edustettuina sivistyksen toimialue, kuntajohto ja osallisuustyö, kasvun ja ympäristön toimialue, työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Työryhmän työskentelyyn osallistuvat lisäksi edustajat Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta ja Keski-Uudenmaan Järjestöneuvottelukunnasta.