Puiden kaato

Yhteystiedot

Kiireettömissä tapauksissa puutarhuri@tuusula.fi

Kiireelliset ja hätätapaukset 112

Yksittäisten puiden kaadot kunnan omistamilta puisto- ja metsäalueilta

Kunnan omistamilla puisto- ja metsäalueilla sijaitsevista puista, jotka ovat kaatuneet tai muuten aiheuttavat vaaraa tai haittaa, voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen 
puutarhuri(at)tuusula.fi.  Jätä sähköpostissasi myös yhteystietosi, jotta voimme tarvittaessa olla yhteydessä sinuun.

Puiden kaadosta tai säilyttämisestä päätöksen tekee Viherpalvelut. Kaikki puunkaatotoiveet käydään tarkastamassa maastossa. Katselmuksessa kiinnitetään huomiota puun kuntoon, puuston tiheyteen ja onko puista haittaa rakenteille. Varjostaminen tai roskaaminen ei ole riittävä syy terveen puun kaatamiselle. Kannattaa myös varmistaa, etteivät puut kasva omalla tontilla tai ettei oma piha ole levinnyt tonttirajojen ulkopuolelle.

Jos puun kaatamiseen päädytään, tehdään se yleensä puistometsien harvennusten yhteydessä.

Kiireelliset puiden kaadot hoidetaan välittömästi. Hätätilanteessa ota yhteys hätänumeroon 112.

Tonteilla sijaitsevat puut

Kunta ei puutu naapurien välisiin puukiistoihin. Asiassa kannattaa edetä naapurin kanssa yhteistyössä keskustelun kautta. Naapuruussuhdelain mukaan naapuri saa poistaa toisen naapurin alueelta omalle tontilleen kasvavia juuria ja oksia vain, jos niistä aiheutuu konkreettista haittaa eikä omistaja ole poistanut niitä kohtuullisessa ajassa pyynnöistä huolimatta.

Jos aiot kaataa kiinteistöltäsi tai tontiltasi puita, ole yhteydessä rakennusvalvontaan, sillä puiden kaataminen saattaa edellyttää maisematyöluvan hakemista. Lisätietoa lupamenettelystä löytyy kunnan nettisivujen osiosta puiden kaataminen.