Ostolaskut

Tuusulan kunta julkaisee tiedot kaikista ostolaskuistaan. Julkaistuista ostoista ilmenee, mitä toimittajia Tuusulan kunta on käyttänyt, ostojen laskukohtainen euromäärä ja ostava yksikkö kunnassa.

Vuoden 2017 ostolaskut