Tilavarausten ohjeet

Yhteystiedot

Kirjaudu tilavarausohjelmaan tai selaile kirjautumatta

Lisätietoja koulutilojen hakemisesta:

TuusInfo
Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula
Sähköposti: tuusinfo@tuusula.fi
Puh. 09 8718 3070

Näin varaat tiloja

 

Säännöt, peruutusehdot ja avaimet

Koulutilat ovat käytettävissä koulujen työaikoina. Koulujen loma-aikoina koulutilojen käyttö on mahdollista sovittaessa siitä ao. koulun rehtorin kanssa.

Liikuntasalista tai luokasta on poistuttava seuraavan vuoron alkamisaikaan mennessä. Klo 22:00 päättyväksi myönnetyn vuoron osalta koko koulurakennuksesta on poistuttava viimeistään klo 22:15.

Avaimet ja kulkulätkät

Käyttäjät saavat tarvitsemansa koulutilan kulkulätkät ja avaimet koulusihteeriltä.

Käyttövuorojen päätyttyä keväisin, avaimet on palautettava kouluille. Mikäli avain/avainkortti häviää, on käyttäjä korvausvelvollinen.

Käyttökorvaukset

Käyttäjän tulee tutustua lautakunnan vahvistamiin liikunta- ja luokkatilojen käyttökorvauksiin. Koulutilojen voimassa olevat maksutaulukot.

Peruutukset

Mikäli hakija ei tarvitse myönnettyä vakiovuoroa, tulee se perua viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen käyttövuoron alkamisajankohtaa TuusInfoon. Myös yksittäiset käyttämättä jäävät vuorot (esim. ohjaaja sairaana tai joukkue pelimatkalla) tulee perua mahdollisimman pikaisesti. Myöhässä peruutetuista vuoroista peritään maksullisissa vuoroissa käyttökorvaus.

Kouluilla on mahdollisuus perua vakiovuorot niiltä ajankohdilta, kun koulu tarvitsee tilat omaan käyttöönsä. Koulu ilmoittaa vakiovuorojen peruuttamisesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen. 

Laskutus

Vakiovuorot laskutetaan kaksi kertaa vuodessa. Syyslukukauden laskut lähetetään joulukuussa ja kevätkauden toukokuussa. Yhdistyksen tai yhteyshenkilön yhteystietojen ja laskutusosoitteen muutoksista on ilmoitettava TuusInfoon.
          
Käytännöt

Ne hakijat, joilla on sekä lasten ja nuorten toimintaa että aikuisten toimintaa (vuorot on haettu useamman tunnin jaksoina), tulee tiedottaa viimeistään käyttökauden alkaessa niistä käyttövuoroista, jotka otetaan aikuisryhmien käyttöön (maksullisuus).

Mikäli vuoroa käyttävä ryhmä koostuu lapsista ja nuorista, tulee paikalla olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö.

Tilojen käyttöön liittyvistä yksityiskohdista tulee käyttäjän sopia itse koulun rehtorin kanssa. Käyttäjä sopii välineiden käytöstä asiasta päättävän koulun kanssa.

Järjestys ja siivous

Tilojen käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttämiensä huonetilojen järjestyssääntöjä ja kunnan siivouksesta ym. antamia määräyksiä ja muita ohjeita, sekä vastaamaan koulun kiinteistölle tai irtaimistolle mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. Normaalista poikkeavasta siivouksesta (esim. ylimääräinen tahallinen roskaaminen) veloitetaan käyttäjältä vähintään 50 euroa.

Autot on jätettävä pysäköintipaikalle ja noudatettava piha-alueen mahdollisia liikennemerkkejä (ajokiellot tiettyinä kellonaikoina). Koulujen piha-alueiden siivoaminen on ilta/viikonloppukäyttäjien vastuulla, jos he ovat pihan sotkeneet.

Jokainen käyttäjäryhmä huolehtii poistuessaan siitä, että tilat jäävät siistiin kuntoon, valot on sammutettu, ikkunat suljettu ja puku-suihkuhuonetilojen vesihanat ovat kiinni.
                   
Jokainen käyttäjäryhmä vastaa siitä, että heidän vuorollaan ei ole muita käyttäjiä ja ulko-ovet ovat käytön aikana ja sen jälkeen kiinni, mikäli ryhmällä on oma avain koulun tiloihin.

Mikäli käyttäjä ei noudata sovittuja sääntöjä tai aiheuttaa jatkuvaa häiriötä, koulutilan käyttövuoro voidaan perua. Mikäli käyttäjä ei maksa käyttämiään maksullisia vakiovuoroja, voidaan vuorot perua kyseiseltä käyttäjältä.

Koulut voivat lisäksi antaa koulukohtaisia ohjeita ja määräyksiä.

Koulutilojen käyttö loma-aikoina

Koulujen loma-aikoina koulutilojen käyttö on mahdollista sovittaessa siitä ao. koulun rehtorin kanssa.

Loma-aikojen käyttäjien tulee nimetä seura/yhdistys/muu yhteisökohtainen yhteyshenkilö/henkilöt, jotka tarkastavat jokaisen ryhmänsä käytön päätteeksi tilojen siisteyden.

Yhteyshenkilön/henkilöiden yhteystiedot tulee olla koulun tiedossa.

Kun loma-ajan käyttövuoroista on sovittu (käyttövuoron päivämäärä, kellonaika, yhteyshenkilö), on tällöin koulun tiedossa myös loma-ajan viimeisen vuoron ajankohta käyttäjineen.

  • Kyseisen vuoron varanneen käyttäjäryhmän yhteyshenkilön on varmistettava tilojen kuntoon saattaminen ennen koulutoiminnan jatkumista.
  • Koulu varmistaa käyttäjäryhmille viimeisen edellä mainitun vastuullisen käyttäjän, joka kokoaa loma-ajan käyttöjen päätteeksi tilannetiedon koululle.
  • Siivoukselle tulee varata aikaa käytön päätteeksi jo käyttövuoron hakuvaiheessa.

Loma-aikojen käytöissä tulee noudattaa seuraavia siivoukseen liittyviä periaatteita:

  • Siivous ei kuulu käytettävästä tilasta perittävään maksuun tai maksuttomissa vuoroissa käyttövuoroon vaan käyttäjän on itse huolehdittava tilojen siivouksesta.
  • Siivous tarkoittaa käytettyjen tilojen pintapuolista siistimistä, roskien poisviemistä ja tilojen jättämistä siihen kuntoon, että koulutoiminta on jatkettavissa loma-ajan jälkeen tilassa ilman erillistä siivousta. Siivoustoiminta jatkuu kunnan puolelta normaalin koulutoiminnan puitteissa.
  • Koulu tarkastaa, ovatko tilat siistit loma-ajan käytön jälkeen. Mikäli tilat ovat jääneet likaisiksi tai epäsiisteiksi, koulu ottaa yhteyttä tilojen käyttäjiin sopiakseen siivouksesta

Jos loma-aikoina ilmenee luvatonta käyttöä, johtaa se kyseisen käyttäjäryhmän loma-aikojen vuorojen määräaikaiseen käyttökieltoon.