Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaiseminen

Valtuuston esityslista julkaistaan n. 10 päivää ennen kokousta netissä. Pöytäkirja julkaistaan sen hyväksymisen jälkeen pääsääntöisesti kokouksen jälkeisenä perjantaina.

Kunnanhallituksen esityslista julkaistaan n. 4 päivää ennen kokousta netissä. Pöytäkirja julkaistaan hyväksymisen jälkeen pääsääntöisesti kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Lautakuntien esityslistat julkaistaan n. viikkoa ennen kokousta netissä. Pöytäkirja julkaistaan hyväksymisen jälkeen. Lautakuntien pöytäkirjojen tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu vuosi-ilmoituksessa.

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Tuusulassa otettiin toukokuussa 2017 käyttöön uusi asianhallintajärjestelmä, johon tallennetaan kunnan toimielinten esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset. Järjestelmässä on viranhaltijapäätökset 1.5.2017 alkaen ja lautakuntien esityslistoja ja pöytäkirjoja 1.6.2017.

 Esityslistat_poytakirjat_ja_viranhaltijapaatokset_Image_courtesy_of_Kittisak_at_FreeDigitalPhotos.net

 Vanhempia päätöksiä voi tiedustella kunnan keskusarkistosta.