Lukuvuositiedote

Lukuvuosiopas sisältää infoa koulumme toiminnasta ja käytänteistä: Lukuvuosiopas_2021-22