Lukuvuositiedote

Lukuvuosiopas sisältää infoa koulumme toiminnasta ja käytänteistä: Lukuvuosiopas 2022-2023

Päivitetty opas julkaistaan elokuussa.