Lukuvuosiopas

Lukuvuosiopas sisältää infoa koulumme toiminnasta ja käytänteistä: Lukuvuosiopas 2023-2024

Päivitetty opas julkaistaan lukuvuoden alkaessa elokuussa.

Toimintamallimme järjestyksen ylläpitämisessä turvallisen ja oikeudenmukaisen koulunkäynnin takaamiseksi:

Vaunukankaan kurinpitomenettelyjen suunnitelma