Vasun toteuttaminen Mainingin päiväkodissa

Päiväkodissamme luonto on luonteva osa arkea. Lähiympäristö, puistot ja metsät laajentavat oppimisympäristöämme päivittäin ja tarjoavat lapsille positiivisia luontokokemuksia. Luonto on lasten elämysten ja kokemusten lähteenä päivittäin ja kierrätys- sekä luonnonmateriaaleja hyödynnetään taidekasvatuksessa ja leikeissä.

Lapsen itseluottamusta ja positiivista minäkuvaa vahvistetaan päivittäisessä toiminnassa. Lapsille annetaan mahdollisuuksia kokea ja kokeilla sekä harjoitella erilaisia taitoja kannustavassa ilmapiirissä. Lapsen päivästä tehdään turvallinen ja onnellinen kohtaamalla lapsi aidosti kuunnellen.

Pedagogisessa toiminnassamme painottuu tuettu leikki, jossa lapset harjoittelevat kaveri- ja leikkitaitoja pienryhmissä aikuisten tukemana.

Tuusulan varhaiskasvatussuunnitelma