Oppilaan tuki ja palvelut

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Lukuvuosi 2022-2023

Kuraattorit
Takkinen Seliina 040 314 4668 (paikalla ti, ke, to päivät)
Katri Tiainen 040 314 4150 (siirtynyt lukion kuraattoriksi, hoitaa vielä muutamien yläasteen oppilaiden asioita)

Kasvatusohjaaja
Tony Järvenlaita 040 314 2073

Psykologi
Mika Rotola-Pukkila 040 314 4665

Kouluterveydenhoitaja
Heidi Väyrynen 050 497 0006

Opinto-ohjaajat
Katri Joronen 040 314 4129
Tanja Vesala 040 314 3265

Laaja-alaiset erityisopettajat
7. luokat  Annie Mäkelä 040 314 4130      
8. luokat  Jenni Raappana 040 314 3275 
9. luokat  Johanna Sederholm 040 314 3272

Erityisluokanopettajat
Outi Säteri 040 314 4422 (7-9M)
Johanna Räty 040 314 3256 (7H)

7H -luokan ohjaajat
040 314 4453

Resurssierityisopettaja
Lasse Lammi 040 314 3274