Oppilaan tuki ja palvelut

Kuraattori
Maija Lehtikangas 040-314 3273

Koulupsykologi
Mika Rotola-Pukkila 040-314 4665

Kouluterveydenhoitaja
Heidi Väyrynen 040-314 3876

Koululääkäri
Yhteys kouluterveydenhoitajan kautta

Opinto-ohjaaja
Minna Harsunen 040-314 3265

Erityisopettajat
7. luokat  Lasse Lammi 040-314 3274
8. luokat  Johanna Räty 040-314 3256
9. luokat  Johanna Sederholm 040-314 3272