Oppilaan tuki ja palvelut

Lukuvuosi 2022-2023

Kuraattori
Takkinen Seliina, yläasteen kuraattori (paikalla ti, ke, to päivät), p. 040 807 4203, seliina.takkinen(at)keusote.fi

Kasvatusohjaaja
Tony Järvenlaita, p. 040 314 2073, tony.jarvenlaita(at)tuusula.fi

Psykologi
Mika Rotola-Pukkila, p. 040 807 4210, mika.rotola-pukkila(at)keusote.fi

Kouluterveydenhoitaja
Heidi Väyrynen, p. 050 497 0006, heidi.vayrynen(at)keusote.fi

Opinto-ohjaajat
Katri Joronen, p. 040 314 4129, katri.joronen(at)tuusula.fi
Tanja Vesala, p. 040 314 3265, tanja.vesala(at)tuusula.fi

Laaja-alaiset erityisopettajat
7. luokat  Annie Mäkelä, p. 040 314 4130, annie.makela(at)tuusula.fi
8. luokat  Jenni Raappana, p. 040 314 3275, jenni.raappana(at)tuusula.fi
9. luokat  Johanna Sederholm, p. 040 314 3272, johanna.sederholm(at)tuusula.fi

Erityisluokanopettajat
Outi Säteri, p. 040 314 4422 (7-9M), outi.sateri(at)tuusula.fi
Johanna Räty, p. 040 314 3256 (7H), johanna.raty(at)tuusula.fi

7H -luokan ohjaajat
p. 040 314 4453

Resurssierityisopettaja
Lasse Lammi, p. 040 314 3274, lasse.lammi(at)tuusula.fi