Oppilaan tuki ja palvelut

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Lukuvuosi 2020-2021

Kuraattori
Katri Tiainen 040 314 4150

Koulupsykologi
Mika Rotola-Pukkila 040 314 4665

Kouluterveydenhoitaja
Heidi Väyrynen 050 497 0006

Opinto-ohjaajat
Katri Joronen 040 314 4129
Tanja Vesala 040-314 3265

Erityisopettajat
7. luokat  Lasse Lammi 040 314 3274
8. luokat  Johanna Räty 040 314 3256
9. luokat  Johanna Sederholm 040 314 3272

Erityisluokanopettajat
Saara Haikola 040 314 4422
Hanna Sinkkonen 040 314 4130

Resurssiopettaja
Jenni Raappana 040 314 3275