Kellokosken koulu

Kellokosken koulu on Tuusulassa toimiva yhtenäiskoulu, joka aloitti hallinnollisesti toimintansa 1.8.2015. Samalla Kellokosken yläkoulu, Ruukin koulu ja Linjamäen koulu lakkasivat olemasta erillisinä kouluina. Uudisrakennuksen rakentaminen koulujen väliin alkoi syksyllä 2016, ja kevättalvella 2018 vietettiin upean uudisrakennuksen avajaisia. Linjamäen koulun toiminta päättyi kesäkuussa 2021. 

Viime lukuvuosien aikana remontti on jatkunut ja uudistuksen kohteina ovat olleet koulun piha-alueet. Hienon lähiliikuntapaikan avajaisia vietettiin syksyllä 2018, ja kesän 2019 aikana koulun C- osan sisäpiha kunnostettiin entistä viihtyisämmäksi. Nyt myös yläkoululaisilla on viihtyisää välituntitekemistä.

Kellokosken koulun toiminta-ajatuksena on luoda lapsille ja nuorille edellytykset kasvaa vastuuntuntoiseksi kansalaiseksi turvallisessa ja yksilön erilaisuuden hyväksyvässä kouluyhteisössä. Toiminnassa otetaan huomioon Kellokosken kylän ominaispiirteet.

Oppilaan kasvaminen vastuuntuntoiseksi on tavoite, jota painotetaan koko peruskoulun ajan. Muita päätavoitteita ovat kouluyhteisön toimivuuden ja viihtyisyyden sekä kylätuntemuksen kehittäminen. Opetuksessa huomioidaan lähiympäristön terveellisyys ja viihtyisyys, luontoa säästävä elämäntapa sekä yhteistyö ja toisista huolehtiminen.

Lukuvuonna 2021 -2022 koulumme toiminnan teemoina ja painopistealueina ovat hyvinvointi sekä osallisuuden lisääminen. Lisäksi Kellokosken koulu on KiVa-koulu, Liikkuva koulu ja Prokoulu.

Kellokosken koulun tiloissa toimii esiopetusryhmiä. Samassa rakennuksessa toimiva Tuusulan lukion Kellokosken toimipiste tarjoaa mainiot mahdollisuudet jatko-opintoihin.

 

Kellokosken koulu pohjapiirustus