Hyvinvoiva Kellokosken koulu

Kellokosken koulu on Tuusulassa toimiva yhtenäiskoulu, joka aloitti hallinnollisesti toimintansa 1.8.2015. Samalla Kellokosken yläkoulu, Ruukin koulu ja Linjamäen koulu lakkasivat olemasta erillisinä kouluina. Uudisrakennuksen rakentaminen koulujen väliin alkoi syksyllä 2016, ja kevättalvella 2018 vietettiin upean uudisrakennuksen avajaisia. Linjamäen koulun toiminta päättyi kesäkuussa 2021. 

Kellokosken koulun tiloissa toimii esiopetusryhmiä. Samassa rakennuksessa toimiva Tuusulan lukion Kellokosken toimipiste tarjoaa mainiot mahdollisuudet jatko-opintoihin. Yhteensä koulukeskuksessa työskentelee 1040 oppilasta ja opiskelijaa eskareista lukiolaisiin: alakoulussa 488 oppilasta, yläkoulussa 420 ja lukiossa 132 opiskelijaa. Henkilökuntaa on lähes 100.

Kellokosken koulun toiminta-ajatuksena on luoda lapsille ja nuorille edellytykset kasvaa vastuuntuntoiseksi kansalaiseksi turvallisessa ja yksilön erilaisuuden hyväksyvässä kouluyhteisössä. Toiminnassa otetaan huomioon Kellokosken kylän ominaispiirteet. Koulumme arvot ovat turvallisuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Kellokosken koulun visio on Hyvinvoiva koulu.

Lukuvuonna 2022 - 2023 kaikkien kunnan koulujen yhteinen kehittämiskohde on kestävä tulevaisuus ja Agenda2030-tavoitteisiin pyrkiminen. Tätä tavoitetta painotetaan yhteensä kolmen lukuvuoden ajan. Agenda2030 on kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma, josta on sovittu YK:ssa vuonna 2015. Se sisältää 17 tavoitetta, jotka maiden tulisi yhdessä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.   

Lukuvuoden 2022 - 2023 kehittämissuunnitelman mukaiset tavoitteita ovat oppiminen ja hyvinvointi sekä kestävä tulevaisuus. 

Lisäksi Kellokosken koulu on KiVa-kouluLiikkuva koulu  ja ProKoulu.


 

Kellokosken koulu pohjapiirustus