Kellokosken koulu

Kellokosken koulu on Tuusulassa toimiva yhtenäiskoulu, joka aloitti hallinnollisesti toimintansa 1.8.2015. Samalla Kellokosken yläkoulu, Ruukin koulu ja Linjamäen koulu lakkasivat olemasta erillisinä kouluina. Linjamäen koulun toimipisteessä opiskelevat luokkatasot 1 - 4. Uudisrakennuksen rakentaminen koulujen väliin alkoi syksyllä 2016, ja kevättalvella 2018 vietettiin upean uudisrakennuksen avajaisia. 

Viime lukuvuoden aikana remontti on jatkunut ja uudistuksen kohteina ovat olleet koulun piha-alueet. Hienon lähiliikuntapaikan avajaisia vietettiin syksyllä 2018, ja kesän 2019 aikana koulun C-osan sisäpihan asfalttiviidakko kunnostettiin ehtistä viihtyisämmäksi. Nyt myös yläkoululaisilla on viihtyisää välituntitekemistä.

Kellokosken koulun toiminta-ajatuksena on luoda lapsille ja nuorille edellytykset kasvaa vastuuntuntoiseksi kansalaiseksi turvallisessa ja yksilön erilaisuuden hyväksyvässä kouluyhteisössä. Toiminnassa otetaan huomioon Kellokosken kylän ominaispiirteet.

Oppilaan kasvaminen vastuuntuntoiseksi on tavoite, jota painotetaan koko peruskoulun ajan. Muita päätavoitteita ovat kouluyhteisön toimivuuden ja viihtyisyyden sekä kylätuntemuksen kehittäminen. Opetuksessa huomioidaan lähiympäristön terveellisyys ja viihtyisyys, luontoa säästävä elämäntapa sekä yhteistyö ja toisista huolehtiminen.

Lukuvuonna 2019−2020 koulun toiminnan teemoina ja painopistealueina ovat hyvinvointi sekä luku- ja kirjoitustaito. Lisäksi Kellokosken koulu on Liikkuva koulu. Koulun painopistealueiksi on valittu yhteis- ja samanaikaisopettajuuden sekä tiimityön vahvistaminen ja oppimisympäristöjen monipuolistaminen ja nykyaikaistaminen.

Kellokosken koulun tiloissa toimii esikouluryhmä. Samassa rakennuksessa toimiva Tuusulan lukion Kellokosken toimipiste tarjoaa mainiot mahdollisuudet jatko-opintoihin.

 

Kellokosken koulu pohjapiirustus