Kellokosken koulu

Kellokosken koulu on Tuusulassa toimiva yhtenäiskoulu, joka aloitti hallinnollisesti toimintansa 1.8.2015. Samalla Kellokosken yläaste, Ruukin koulu ja Linjamäen koulu lakkasivat olemasta erillisinä kouluina. Uudisrakennuksen rakentaminen koulujen väliin alkoi syksyllä 2016, ja kevättalvella 2018 vietettiin upean uudisrakennuksen avajaisia.

Kellokosken koulun toiminta-ajatuksena on luoda lapsille ja nuorille edellytykset kasvaa vastuuntuntoiseksi kansalaiseksi turvallisessa ja yksilön erilaisuuden hyväksyvässä kouluyhteisössä. Toiminnassa otetaan huomioon Kellokosken kylän ominaispiirteet.

Oppilaan kasvaminen vastuuntuntoiseksi on tavoite, jota painotetaan koko peruskoulun ajan. Muita päätavoitteita ovat kouluyhteisön toimivuuden ja viihtyisyyden sekä kylätuntemuksen kehittäminen. Opetuksessa huomioidaan lähiympäristön terveellisyys ja viihtyisyys, luontoa säästävä elämäntapa sekä yhteistyö ja toisista huolehtiminen.

Lukuvuonna 2018-2019 koulun toiminnan teemoina ja painopistealueina ovat hyvinvointi, luku- ja kirjoitustaito sekä uusien oppimisympäristöjen kehittäminen.

Kellokosken koulun tiloissa toimii esikouluryhmä. Samassa rakennuksessa toimiva Tuusulan lukion Kellokosken toimipiste tarjoaa mainiot mahdollisuudet jatko-opintoihin.

 

Kellokosken koulu pohjapiirustus