Rakennusluvissa käytettävä korkeusjärjestelmä

Tuusulan kunnan korkeusjärjestelmä vaihtuu 1.1.2016 alkaen. Tuusulan virallinen korkeusjärjestelmä N43 vaihtuu yleiseurooppalaiseen N2000 -järjestelmään. Tämä tulee huomioida rakennuslupaa haettaessa ja suunitelmia laadittaessa. Tutustu tarkempaan ohjeistukseen! N2000 ja rakennuslupa