Osallistava metsäsuunnittelu, kohdealueena Tuomalansuo

Tuusulan kunta kehitti osallistavan metsäsuunnittelun menetelmiä Tuomalansuon alueella. 

Tuomalansuon metsänhoitoa suunniteltiin luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön lähtökohdista. Työn keskeisinä tavoitteina oli kehittää menetelmiä siitä, miten vuoropuhelua metsien käytöstä käydään rakentavasti ja tavoitteellisesti sekä miten eri sidosryhmien tavoitteita yhteensovitetaan yhdeksi kattavaksi suunnitelmaksi. Työssä syntyi alueen hoito- ja käyttösuunnitelma sekä osallistavan vuorovaikutuksen malli, jota voidaan jatkossa soveltaa muihin Tuusulan metsäkohteisiin. 

Projektin valmistuttua Tuusulan osallistavan metsäsuunnittelun käsikirja sekä Tuomalansuon hoito- ja käyttösuunnitelma olivat nähtävillä syksyllä 2022.

Työ toteutettiin konsulttitoimisto Rambollin vetämänä.

 6Q8A8449

Tuomalansuo

Tuomalansuo on noin 250 hehtaarin yhtenäinen metsäalue Keravan ja Järvenpään kupeessa. Alueen entinen avosuo on ojitusten seurauksena muuttunut pitkälti turvekankaaksi. Tuomalansuolla on myös runsaasti lehtomaista kangasta ja pienialaisia lehtolaikkuja. Metsä sisältää paikoittain myös useita arvokkaita luontokohteita.

Metsä on sijaintinsa puolesta tärkeä lähivirkistysalue sekä Tuusulan, Keravan ja Järvenpään asukkaille. Alueelta löytyy valmiiksi valaistu ulkoilureitti sekä laaja epävirallinen kovan käytön muokkaama polkuverkosto. Maanomistus alueella on pirstaloitunut kunnan, valtion ja lukuisten yksityisten maanomistajien kesken. 

 

 

Projektin tuloksia:

Osallistavan metsäsuunnittelun käsikirja 2023

Tuomalansuon hoito- ja käyttösuunnitelma 2023

Kick off -tilaisuudessa nähty esitys: Tuomalansuon osallistava metsäsuunnittelu KickOff

Syksyllä 20.11.2021 järjestetyn Metsäkävelyn tuloksia

Luontoselvitys Tuomalansuon metsästä: Tuomalansuon luontoselvitys 2021

Lisätietoja:

Terhi Wermundsen, puh. 040 314 3065, terhi.wermundsen@tuusula.fi
Laura Turpeinen, puh. 040 314 4333, laura.turpeinen@tuusula.fi