Erityisryhmien investointiavustukset

Asuminen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla pyritään lisäämään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Erityisryhmiksi luetaan esimerkiksi asunnottomat, pakolaiset, mielenterveys- ja päihdeongelmaiset, vammaiset henkilöt, muistisairaat ja ikääntyneet.

Avustuksen enimmäissuuruudet on porrastettu kohteiden mukaan siten, että mitä enemmän asumista tukevia poikkeuksellisia ratkaisuja asunnossa tarvitaan, sitä korkeammaksi avustusprosentti voi nousta. Enimmäisprosentit ovat 15, 25, 40 ja 50 % hyväksytyistä investointikustannuksista.

ARA myöntää ja maksaa avustuksen.

Avustuksen hakeminen

Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös pitkäaikaista korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten.

Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että vuokratalo tai -asunnot soveltuvat erityisryhmän käyttöön ja että erityisryhmään kuuluvilla on pitkäaikaista asunnontarvetta paikkakunnalla.  Hankesuunnitelmassa on osoitettava, että hanke on kokonaisuudessaan taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltu.

Hankkeella on oltava kunnan puolto. Sen lisäksi tarvitaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) sitova lausunto, jos on kyse hankkeesta, jossa asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita ja niiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon (tukiluoka II, III, IV).

Lisätietoa, hakuohjeet sekä hakemukset:

ARAn Erityisryhmien investointiavustus