Palveluverkkosuunnitelmat

Tuusulan kunta uudistaa palveluverkkoaan kohti terveitä ja turvallisia oppimisympäristöjä.

Valtuusto hyväksyi 12.11.2018 kokouksessaan Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelman vuosille 20192026 ja suunnitelmaa on päivitetty vuosittain. Tuorein päivitys on tehty valtuustossa 7.12.2020. 

Tuusulan kunnan palveluverkon kehittäminen on välttämätöntä seuraavien vuosien aikana niin talouden, kiinteistöjen kunnon kuin sisäilmaongelmienkin vuoksi. Kunnan palveluverkon keskeisen rungon muodostaa varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkko. Uudet oppimiskäsitykset haastavat varhaiskasvatuksen ja koulujen tilojen suunnittelua. Tilojen tulee olla joustavia sekä muunneltavia, ja siten mahdollistaa monipuoliset tavat oppia. Tilat halutaan myös tarjota kuntalaisille ja yhteisöille helposti saavutettavina kohtaamispaikkoina.

Tutustu:
Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelma (vuosille 2019-2026, päivitetty 7.12.2020)