A

Kasvatus- ja sivistystoimiala

Kasvatus- ja sivistystoimiala koostuu viidestä tulosalueesta:

  • kasvun- ja oppimisen palveluista,
  • kulttuuripalveluista,
  • liikuntapalveluista,
  • nuorisopalveluista ja
  • kehittämis- ja hallintoyksiköstä.

Koulutuksesta ja varhaiskasvatuspalveluista päättää Tuusulassa kasvatus- ja koulutuslautakunta. Tuusulan kulttuuripalveluista päättää kulttuurilautakunta, liikuntapalveluista liikuntalautakunta ja nuorisopalveluista nuorisolautakunta.

Kasvatus- ja sivistystoimialaa johtaa vs. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Jari Wäre.