Kasvatus- ja sivistystoimiala

Kasvatus- ja sivistystoimiala koostuu viidestä tulosalueesta:

  • kehittämisestä ja hallinnosta
  • kasvun ja oppimisen palveluista
  • kulttuuripalveluista ja
  • vapaa-aikapalveluista.

Varhaiskasvatuspalveluista, opetuksesta, toisen asteen koulutus- ja aikuiskoulutuspalveluista, kohdennetusta nuorisotyöstä, taiteen perusopetuksesta ja vapaan sivistystyön järjestämisestä ja kehittämisestä päättää Tuusulassa kasvatus- ja sivistyslautakunta. Kirjasto-, kulttuuri-, museo- ja liikuntapalveluiden sekä alueellisen nuorisotyön järjestämisestä ja kehittämisestä vastaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Kasvatus- ja sivistystoimialaa johtaa kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Virpi Lehmusvaara.