Olemassaolevat kiinteistöt ja saneeraus

Saneeraus ja laajennus - Hulevesien käsittelyn rakentaminen vaaditaan rakennusluvan mukaisesti, kun vettä läpäisemätön pinta-alaa kasvaa:

  • omakoti- ja paritalot, pinta-alan lisäys 100 m2
  • rivitalot, kerrostalot ja toimistorakennukset, pinta-alan lisäys 150 m2
  • teollisuustontit, pinta-alan lisäys 200 m2.

Olemassa olevan kiinteistön liittyminen hulevesijärjestelmään

Kun aiemmin rakennettu kiinteistö haluaa liittyä hulevesijärjestelmään asemakaava-alueella, tulee ja vesisopimus päivittää huleveden osalta osoitteessa www.tuusula.fi/vesiliittymisilmoitus 

Lisätiedot sähköpostitse vesihuoltolaitos@tuusula.fi tai p. 040 314 3577.