A

Tuusulan kunnan johtoryhmä

Tuusulan kunnan johtoryhmä edustaa asiantuntijajohtajuutta luottamushenkilöpäätöksentekijöiden tukena. Sen tehtävänä ja tavoitteena on kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi.

Johtoryhmän toimenkuva

  • toimii kunnanjohtajan tukena strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa ja kehittämistyössä
  • lisää johtoryhmän jäsenten tietoisuutta kunnan toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista
  • parantaa tiedonkulkua johtoryhmän jäsenten ja heidän johtamiensa toimialojen välillä
  • lisää johtoryhmän jäsenten keskinäistä tukea ja toisilta oppimista
  • yhdenmukaistaa keskeiset kunnan hallinnossa noudatettavat periaatteet

Johtoryhmän kokoonpano

kunnanjohtaja Hannu Joensivu

johdon assistentti Minna Mäkitalo

kunnansihteeri Tuula Hyttinen

viestintäpäällikkö Riikka Uusikulku

henkilöstöjohtaja Harri Lipasti

talousjohtaja Markku Vehmas

kuntakehitysjohtaja Marko Härkönen

sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Pirjo Vainio

vs. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Jari Wäre