A

Tuusulan kunnan johtoryhmä

Tuusulan kunnan johtoryhmä edustaa asiantuntijajohtajuutta luottamushenkilöpäätöksentekijöiden tukena. Sen tehtävänä ja tavoitteena on kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi.

Johtoryhmän toimenkuva

  • toimii kunnanjohtajan tukena strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa ja kehittämistyössä
  • lisää johtoryhmän jäsenten tietoisuutta kunnan toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista
  • parantaa tiedonkulkua johtoryhmän jäsenten ja heidän johtamiensa toimialojen välillä
  • lisää johtoryhmän jäsenten keskinäistä tukea ja toisilta oppimista
  • yhdenmukaistaa keskeiset kunnan hallinnossa noudatettavat periaatteet

Johtoryhmän kokoonpano

kunnanjohtaja Hannu Joensivu

johdon assistentti Minna Mäkitalo

kunnansihteeri Tuula Hyttinen

viestintäpäällikkö Paula Kylä-Harakka

henkilöstöjohtaja Harri Lipasti

talousjohtaja Markku Vehmas

kuntakehitysjohtaja Marko Härkönen

sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Pirjo Vainio

vs. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Jari Wäre