Korjaus- ja energia-avustukset vuonna 2016

 

Korjaus- ja energia-avustusta voi hakea ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asuinrakennuksen omistaja.

Hakuaika on alkanut ja päättyy 24.3.2016

Uusien hissien rakentamiseen ja liikkumisesteen poistamiseen liittyvissä avustuksissa hakuaika on kuitenkin jatkuva niin kauan kuin määrärahat riittävät.

 

1. Kunnan myöntämät avustukset

A) Korjausavustukset

-  vanhusväestön, rintamaveteraanien sekä heidän leskiensä ja vammaisten asuntojen korjaamiseen

-  kuntotutkimukseen kosteusvaurioituneeseen terveyshaittaa aiheuttavaan asuinrakennukseen

 

B) Tarveharkintaiset energia-avustukset enintään kaksi asuntoisille pientaloille energiatalouden parantamiseen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönotosta aiheutuviin laite- ja materiaalikustannuksiin

 

C) Tuusulan kunnallinen hissiavustus. Hakuaika jatkuva.

 

2. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen myöntämät avustukset

-  uuden hissin rakentamiseen

-  liikuntaesteen poistamiseen

-  kuntotutkimukseen kunnan tai kuntayhtymän suorassa omistuksessa olevalle homevaurioituneelle kohteelle.

  

 

Avustus myönnetään vain sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei ole aloitettu ennen kuin avustus on myönnetty tai toimenpiteen tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty (kohteelle annettu aloituslupa).

 

Hakulomakkeita ja lisätietoja

Asuntotoimenpäällikkö Outi Hämäläinen, puh. 040 314 3030, outi.hamalainen@tuusula.fi 

Hakemusten palautusosoite: Tuusulan kunnan asuntopalvelut, PL 60, 04301 Tuusula (käyntiosoite Hyryläntie 16).

Lisätietoja ja hakulomakkeet löytyvät myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sivuilta. 

http://www.ara.fi/