Ohje piirustusten laadintaan vähäisissä toimenpiteissä

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusvalvontaviranomaiselle osoitettuun lupahakemukseen liitetyt pääpiirustukset tulee olla pätevän suunnittelijan laatimia. Tämä tarkoittaa rakennusalan koulutuksen omaavaa henkilöä. Suunnittelijan vaatimusluokka määräytyy hankkeen vaativuuden mukaisesti.

On olemassa kuitenkin pientalotontteja koskevia vähäisiä hankkeita, jotka edellyttävät toimenpideluvan. Näitä ovat esim. aurinkopaneelien asentaminen, maalämpöjärjestelmän rakentaminen ja terassin lasittaminen. Näiden osalta Tuusulan rakennusvalvonta hyväksyy myös suunnitelmat, jotka täyttävät pääpiirustuksille asetetut vaatimukset, vaikka niiden laatija ei täytä pätevän suunnittelijan vaatimusta. Jos valmistelun yhteydessä, kuitenkin ilmenee asioita, jotka mahdollisesti vaikuttavat palotarvallisuuteen, henkilöturvallisuuteen tai naapurin etuun, voidaan edellyttää pätevän suunnittelijan laatimat uudet suunnitelmat.

Tuusulan rakennusvalvonta on laatinut ohjeen, jonka mukaan laaditut suunnitelmat näissä vähäisissä hankkeissa täyttävät pääpiirustusten vähimmäisvaatimukset.

Piirustuksen laatimisohje
Nimiö A4