Kaavoitus ja maankäyttö

Löydät näiltä sivuilta tietoa maankäytön suunnitelmista ja päätöksenteosta. Kunkin kaavan omalle sivulle on koottu kaavamateriaalia, tietoa tehdyistä päätöksistä ja yhteystiedot. Lisäksi sivulla on julkisen nähtävilläolon aikana mahdollisuus jättää palautetta. Yleisesti suunnittelusta saa lisätietoa Tuusula rakentaa 2023-2024 tiedotteesta sekä ottamalla yhteyttä kaavoituksen henkilöstöön.

Maankäyttö vastaa kunnan maapolitiikan mukaisista tehtävistä, joita ovat maanhankinta, maankäyttösopimusten laatiminen ja toteuttaminen, maan luovuttaminen, maa-alueiden vuokraaminen ja asemakaavojen toteutumisen edistäminen. Keskeinen lainsäädännöllinen tehtävä on kiinteistörekisterin pitäminen, joka edellyttää sekä tonttijakojen laatimista että kiinteistöjen muodostamista.

Tekninen palvelupiste

Kaavoituksen, maankäytön, kunnallistekniikan ja rakennusvalvonnan tekninen palvelupiste (asiakaspalvelu) sijaitsee Sahankulmassa osoitteessa Moukarinkuja 4 B 7. 

Mikäli tulet tapaamaan henkilökohtaisesti esim. rakennustarkastajia, kunnallistekniikan suunnittelijoita tai kaavoittajia varaathan heiltä ajan etukäteen, yhteystiedot.

Kunnan suunnitelmista kuulutetaan virallisesti

Kaavoituksen ja maankäytön tapahtumat

RSS

Ajankohtaista

23.2.2024

Tuusulan kunta ja Vantaan kaupunki haluavat kehittää yhdessä Kiilan ja Ruotsinkylän raja-alueella sijaitsevaa kiertotalouteen perustuvaa yritysaluetta. Asukastilaisuudessa keskiviikkona 6.3. esitellään alueen kehittämisen pohjaksi teetettyä selvitystä ja jatkotoimia.

23.2.2024
22.2.2024

Suunnittelualue sijaitsee Kellokoskella Päivölänraitin, Kellokoskentien ja Koulutien väliin jäävällä peltoalueella.

22.2.2024
21.2.2024

Tilaisuus järjestetään Jokelan kirjastossa osoitteessa Keskustie 20 (Jokela-talo) klo 13‒17.30.

21.2.2024

Omakotitontit

Tuusulassa on luovutettavana tarjousten perusteella myytäviä sekä kiinteähintaisia omakotitontteja. Tontit ovat jatkuvassa haussa. Löydä unelmiesi tontti Tuusulasta!
Tuusulan keskustaan, Hyrylän vanhalle kasarmialueelle rakentuu lähivuosina kutsuva koti 15 000 ihmiselle. Rykmentinpuisto on raikas kyläkaupunki, jossa elävä kaupunkikeskus ja sen ympärille rakentuvat vehmaat puistokylät yhdistyvät.