A

Kaavoitus ja maankäyttö

Löydät näiltä sivuilta tietoa olevista ja tulevista maankäytön suunnitelmista ja päätöksenteosta niihin liittyen, sekä suunnittelujärjestelmästä ja kaavoitusprosessiin osallistumisesta.

Kunkin kaavan omalle alasivulle on koottu kaavamateriaalia, tietoa tehdyistä päätöksistä ja yhteystiedot. Lisäksi sivulla on julkisen nähtävilläolon aikana mahdollisuus jättää palautetta. Yleisesti suunnittelusta saa lisätietoa Tuusulan kaavoituskatsauksesta ja Kaavoitussuunnitelma 2017-2021:sta sekä ottamalla yhteyttä kaavoitustoimeen

Maankäyttö vastaa kunnan maapolitiikan mukaisista tehtävistä, joita ovat maanhankinta, maankäyttösopimusten laatiminen ja toteuttaminen, maan luovuttaminen, maa-alueiden vuokraaminen ja asemakaavojen toteutumisen edistäminen. Keskeinen lainsäädännöllinen tehtävä on kiinteistörekisterin pitäminen, joka edellyttää sekä tonttijakojen laatimista että kiinteistöjen muodostamista.

Asiakaspalvelu

Kaavoituksen, maankäytön ja rakennusvalvonnan asiakaspalvelu sijaitsee kunnantalolla osoitteessa Hyryläntie 16, 3. kerros, B-siipi. Asiakaspalvelu on avoinna ma-pe klo 9 - 15.

Kellokosken keskustan asemakaavaehdotus

on nähtävillä 4.9. saakka muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten. 
Tuusulan keskustaan, Hyrylän vanhalle kasarmialueelle rakentuu lähivuosina kutsuva koti 15 000 ihmiselle. Rykmentinpuisto on raikas kyläkaupunki, jossa elävä kaupunkikeskus ja sen ympärille rakentuvat vehmaat puistokylät yhdistyvät.

Tuusulan
kaavoituskatsaus  


2016 - 2017 on julkaistu. Katsauksessa kerrotaan kunnan ajankohtaisista suunnitteluhankkeista sekä kaavoittamiseen liittyvistä asioista.Omakotitontit

Luovutettavana on tarjousten perusteella myytäviä sekä kiinteähintaisia omakotitontteja.
Tontit ovat jatkuvassa haussa.

3D-malli Hyrylän
suunnitelmista

 
Millaista tulevaisuuden Tuusulassa on? Tutustu Hyrylän suunnitelmiin kolmiulotteisesen mallin avulla.