A

Kaavoitus ja maankäyttö

Löydät näiltä sivuilta tietoa olevista ja tulevista maankäytön suunnitelmista ja päätöksenteosta niihin liittyen, sekä suunnittelujärjestelmästä ja kaavoitusprosessiin osallistumisesta.

Kunkin kaavan omalle alasivulle on koottu kaavamateriaalia, tietoa tehdyistä päätöksistä ja yhteystiedot. Lisäksi sivulla on julkisen nähtävilläolon aikana mahdollisuus jättää palautetta. Yleisesti suunnittelusta saa lisätietoa Tuusulan kaavoituskatsauksesta ja Kaavoitussuunnitelma 2018-2022:sta sekä ottamalla yhteyttä kaavoitustoimeen

Maankäyttö vastaa kunnan maapolitiikan mukaisista tehtävistä, joita ovat maanhankinta, maankäyttösopimusten laatiminen ja toteuttaminen, maan luovuttaminen, maa-alueiden vuokraaminen ja asemakaavojen toteutumisen edistäminen. Keskeinen lainsäädännöllinen tehtävä on kiinteistörekisterin pitäminen, joka edellyttää sekä tonttijakojen laatimista että kiinteistöjen muodostamista.

Asiakaspalvelu

Kaavoituksen, maankäytön ja rakennusvalvonnan asiakaspalvelu sijaitsee kunnantalolla osoitteessa Hyryläntie 16, 3. kerros, B-siipi. Asiakaspalvelu on avoinna ma-pe klo 9 - 15.

Kiviilan asemakaava vireillä

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 21.12.2017-22.1.2018 välisenä aikana Tuusulan kunnantalolla ja nettisivuilla. Palautetta voit jättää sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus(at)tuusula.fi 22.1.2018 mennessä.

Haarakaaren asemakaava vireillä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 21.12.2017-22.1.2018 välisenä aikana Tuusulan kunnantalolla ja nettisivuilla. Palautetta voit jättää sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus(at)tuusula.fi 22.1.2018 mennessä.
Metsänomistaja kaavoituksen osallisena –seminaari
 
Tervetuloa kuuntelemaan ajankohtaista tietoa Tuusulan kaavoituksesta sekä kaavoituksen ja metsätalouden yhteensovittamisesta ke 11.1.2018 klo 17-19.30 Hyrylään.Omakotitontit

Luovutettavana on tarjousten perusteella myytäviä sekä kiinteähintaisia omakotitontteja.
Tontit ovat jatkuvassa haussa.

Tuusulanjärven virkistyskäytön suunnittelutyöpajan muistio valmis 

Työpajassa pureuduttiin Sarvikallion, Fjällbonpuiston, Tuuskodon sekä Tuusulanjärven eteläosan virkistysalueisiin.
 
Tuusulan keskustaan, Hyrylän vanhalle kasarmialueelle rakentuu lähivuosina kutsuva koti 15 000 ihmiselle. Rykmentinpuisto on raikas kyläkaupunki, jossa elävä kaupunkikeskus ja sen ympärille rakentuvat vehmaat puistokylät yhdistyvät.