Näin teen tarjouksen Tuusulan kunnalle - pikaohje

Julkisten hankintojen perusperiaatteita ovat suhteellisuus, syrjimättömyys, tasapuolisuus sekä läpinäkyvyys. Tuusulan kunnan tarjouspyynnöt tehdään pääosin sähköisesti, joka mahdollistaa näiden periaatteiden noudattamisen.

Kunnan julkaisemat tarjouspyynnöt löytyvät: 

Tarjouspalvelu-portaali - täällä näkyy myös Tuusulan pienhankinnat, mikäli ilmoituksen tekijä näin on valinnut

Pienhankintapalvelu-portaali - vain pienhankinnat

www.hankintailmoitukset.fi (HILMA-ilmoituskanava), kannattaa etsiä esim. hakusanalla Tuusula

Näistä kanavista löytyy myös muiden hankintayksikköjen julkaisemia tarjouspyyntöjä eli mikäli on kiinnostunut myös muiden yksiköiden hankinnoista ne löytää portaalin etusivulta.

Tarjouspalvelu-portaalin käyttäminen 

1. Tarjoaja rekisteröityy portaaliin jonkun tarjoajan sivuilta, esim. Tuusulan sivujen kautta: (https://tarjouspalvelu.fi/default.aspx?p=343&g=36263242-8749-4b09-acc2-7d87de6a2d65)  

    

Cloudia rekisteröinti               

 

Rekisteröinti tapahtuu napsauttamalla Rekisteröidy - kohtaa palkista, jolloin avautuu alv-koodia pyytävä sivu. tämän jälkeen palvelu opastaa tarjoaa rekisteröinnin etenemisessä. Kun on kerran rekisteröitynyt palveluun, samaa tunnusta voidaan käyttää myös muiden hankintayksiköiden tarjouksien tekemiseen.  Kohdasta Ohjeet ja käyttövinkit, voi tarvittaessa etsiä tarkempia ohjeita palvelun käyttöön

Mikäli organisaation alv-tunnukselle on jo palveluun aiemmin rekisteröidytty, hae painiketta painaessa ilmestyy yrityksen yhteyshenkilön tiedot. Käyttäjä rekisteröityy omaan organisaation ja yhteyshenkilö vahvistaa käyttäjätunnuksen liittämisen alv-tunnukseen.

Mikäli yrityksen alv-tunnuksella ei ole aiemmin rekisteröidytty, painetaan uusi yritys -linkkiä.

Valinnan jälkeen painetaan Jatka rekisteröintiin -painiketta.

Järjestelmä antaa ohjeet miten rekisteröitymislomake täytetään.

rekisteröidy

Avautuu lomake

rklomake

 

2. Sen jälkeen, kun käyttäjätunnus on aktiivinen, Tarjoaja kirjautuu sisälle portaaliin vasemmassa yläkulmassa olevasta palveluun kirjautumiskentästä. HUOM: Vasta kirjautumisen jälkeen tarjouspyynnöt ja niiden liitteet ovat kokonaan nähtävissä.

3. Tarjoaja valitsee tarjouspyynnön, johon aikoo jättää tarjouksen napsauttamalla oikeasta laidasta Avaa-linkkiä

Valikko

Tämän jälkeen avautuu halutun hankinnan tarkemmat tiedot ja liitteet.

Tarjouspyynnön laatiminen

Kun tarjoaja on rekisteröitynä käyttäjänä tarjouspalvelussa, hänelle avautuu alla oleva tarjouksen etenemisprosessi.

Tarjouksen vaiheet

 

Tarjouspyynnön tiivistelmä -osiosta löytyy perustiedot hankinnasta ja menettelystä.

Koko tarjouspyyntö ja liitteet -osiosta voi ladata itselleen tarjouspyynnön ja siihen liittyvät materiaalit.

Kysymykset ja vastaukset - osiossa voidaan esittää tiettyyn määräaikaan asti hankintaan liittyviä kysymyksiä ja hankinta yksikkö vastaa näihin kysymyksiin. Kysymykset lähetetään sähköpostilla kaikille, jotka ovat tarjouspyyntöön tutustuneet sekä tallennetaan tämän välilehden taakse kaikkien nähtäville.

Poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD) -osiossa on tarjouspyynnön soveltuvuuteen ja muihin vaatimuksiin liittyvät kohdat. ESPD-lomakkeen vaatimukset koskevat ainoastaan EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja.

Hankinnan kohteen tietojen syöttö -osiossa Tarjoaja täyttää tarjouksen hintatiedot, vastaa laatuvaatimuksiin esitettyihin kysymyksiin ja lataa vaaditut asiakirjat (mikäli niitä on pyydetty lataamaan)

Lopuksi Tarjoaja lähettää tarjouksen Tarjouksen lähetys -välilehdeltä (lähetetty tarjous sitoo tarjoajaa tarjousten avaamisen jälkeen). Tässä kohdassa on mahdollista lisätä liitteitä tarjoukseen.

Tarjousta voi korjata niin kauan kuin tarjousaikaa on jäljellä, korjaaminen tapahtuu Omat tiedot -välilehdeltä:

korjaus

MUISTA LÄHETTTÄÄ TARJOUS! Jos et ole lähettänyt tarjousta, on se yhtä kuin myöhästynyt tarjous. Huomioi tarjousta laatiessasi Kysymykset ja vastaukset -välilehdellä ilmoitetut tiedot.

Jos sinulla on ongelmia portaalin käytössä, niin ota yhteyttä järjestelmätoimittajan tukeen: http://tarjoajat.cloudia.fi, sähköposti: tuki@cloudia.fi, puhelin 020 766 1075.

Pienhankintapalvelu-portaali


Tuusulan kunnalla on käytössä tarjouspalvelu.fi -portaali sekä pienhankinnat -portaali. Koska molemmat osiot ovat Tuusulassa käytössä, pienhankinnat näkyy tarjouspalvelu.fi -portaalissa, mikäli ne on sinne myös julkaistu. Pienhankintojen osalta käsittely on kevyempi. On kuitenkin mahdollista, että osa pienhankinnoista julkaistaan vain pienhankintaosiossa. Siksi lyhyt ohje siihen erikseen.

Pienhankinta löytyy osoitteesta: https://pienhankintapalvelu.fi/notfound/Default/Index, josta tarjoaja valitsee haluamansa alueen tai kaikki palvelussa ilmoitetut hankinnan Valtakunnalliset pienhankinnat -linkin alta.

 1. Tarjoaja rekisteröityy portaaliin, mikäli ei ole aiemmin tehnyt tarjousta sähköisesti Cloudian toimittamien järjestelmien kautta. Järjestelmä antaa hyvät toimintaohjeet. Rekisteröintiin

2. Tarjoaja kirjautuu käyttäjätunnuksella sisälle portaaliin

3. Tarjoaja valitsee haluamansa tarjouspyynnön, johon aikoo jättää tarjouksen.

Tarjousprosessi

pienhankinta

Perustiedot -välilehdellä on tarjouspyynnön perustiedot sekä tarjouspyynnön liitteet

Kysymykset ja vastaukset -välilehdellä Tarjoaja voi esittää hankintayksikölle kyseiseen hankintaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä. Hankintayksikkö vastaa kysymyksiin samassa paikassa. 

Tarjoaja täyttää Hankinnan kohde -välilehdelle tarjoushinnan ja mahdolliset muut vaaditut tiedot

Tarjoaja lataa vaaditut asiakirjat Tarjousliitteet-välilehdellä

Tarjoaja täyttää Yleiset kriteerit -välilehdelle siellä vaaditut asiat, jotka vaihtelevat hankinnoittain.

Lopuksi lähetetään tarjous Lähetä tarjous -välilehdeltä (lähetetty tarjous sitoo tarjoajaa tarjousten avaamisen jälkeen)

Tarjousta voi korjata niin kauan kuin tarjousaikaa on jäljellä!

HUOM! Jos et ole lähettänyt tarjousta, on se yhtä kuin myöhästynyt tarjous. Huomioi tarjousta laatiessasi Kysymykset ja vastaukset -välilehdellä ilmoitetut tiedot.

Jos sinulla on ongelmia portaalin käytössä, niin ota yhteyttä järjestelmätoimittajan tukeen: http://tarjoajat.cloudia.fi, sähköposti: tuki@cloudia.fi, puhelin 020 766 1075.

Tarkempia ohjeita löytyy myös palvelusta