Rakennesuunnitelmat

Rakennepiirustuksissa ja -laskelmissa tulee osoittaa kantavien rakenteiden lujuus ja vakaus sekä mitat työn suoritusta varten. Rakennesuunnitelmiin kuuluu yleensä myös pohjarakennesuunnitelma, missä osoitetaan pohjarakennustyön ja valmiiden rakenteiden vaikutus rakennuspaikan ympäristöön.

Lisätietoja rakennesuunnitelmien vaatimuksista saat tarkastusinsinööriltä.

Rakennesuunnitelmia tarkastavat ja vastaanottavat:

tarkastusinsinööri

Etelä-Tuusulan valvontatarkastaja

Pohjois-Tuusulan valvontatarkastaja


 

Pohjarakennesuunnitelmissa tulee esittää mm.

 • paalutus
 • tasopiirustus perustuksista
 • sokkelileikkaus
 • raudoitukset
 • salaojat
 • routa- ja lämpöeristykset
 • radonsuojaus
 • tuulettuvan alapohjan tuuletus- ja kulkuaukot

 

Runkosuunnitelmien tulee sisältävät mm.

 • tasopiirustus, missä tulee esittää kantavat seinät, muuraukset ja valut, runkotolpat, palkit, kattotuolijako ja palo-osastointien rajat
 • detaljipiirustukset räystäs- ja välipohjarakenteista
 • kaidepiirustukset
 • kosteiden tilojen rakenneleikkaukset
 • vesikattorakenteet, esim. ristikot
 • ristikkorakenteiden tuenta
 • selvitys rakennuksen stabiliteetista