Tukioppilastoiminta

Tavoitteet:

  • Meidän koulu -hengen vahvistaminen
  • Tukioppilaiden avulla kiusaamisen ja syrjäytymisen vähentäminen
  • Ryhmähengen parantaminen luokissa


Tapahtumat:

  • Uusien 7. luokkalaisten ryhmäytyspäivät Mestalla
  • Nöpö-disco
  • Ystävänpäivädisco
  • Joululahjakeräys yms.


Toiminnan kehittäminen: 

  • Meidän koulu -valinnaiskurssi kaikille uusille tukioppilaille
  • Tiedonkulun parantaminen tukioppilaiden ja oppilaskunnan hallituksen välillä

Miten minusta voisi tulla tukioppilas?

Tukioppilaat valitaan kevään aikana 7.- ja 8. -luokkalaisten keskuudesta hakemusten perusteella. Hakijat haastatellaan ja heidän keskuudestaan valitaan 20 - 25 tukioppilasta.

Tukioppilaat ja oppilaskuntatyöstä kiinnostuneet suorittavat Meidän koulu –valinnaiskurssin, jonka jälkeen voi toimia tukarina tai oppilaskunnassa. Kurssilla opitaan vuorovaikutustaitoja, kokoustekniikkaa ja projektityöskentelyä.

Ohjaava opettaja
Tanja Vesala