Tukioppilastoiminta

Tavoitteet:

  • Meidän koulu -hengen vahvistaminen
  • Tukioppilaiden avulla kiusaamisen ja syrjäytymisen vähentäminen
  • Ryhmähengen parantaminen luokissa

Miten minusta voisi tulla tukioppilas?

Tukioppilaat valitaan kevään aikana 7.-luokkalaisten keskuudesta hakemusten perusteella. 

Ohjaavat opettajat
Tanja Vesala, Kreeta Holopainen sekä kouluvalmentaja Tony Järvenlaita