Arviointi

Pyrimme luomaan turvallisen opiskeluympäristön, jossa uskalletaan yrittää, erehtyä sekä onnistua. Arvioinnilla pyritään tuottamaan uutta tietoa oppimisesta ja auttamaan tulevassa oppimisessa. Arviointi auttaa löytämään kullekin oppilaalle sopivia tapoja opiskelutekniikoita ja tapoja oppia.

Arvioimme jatkuvasti paitsi osaamista, myös koko oppimisprosessia. Oppilaita ohjataan arvioimaan itse omaa oppimistaan, jotta he oppivat tekemään omaa oppimistaan tukevia valintoja. Osaamisen ja oppimisen lisäksi arvioimme myös toiminnan suunnittelua sekä yhteistyön sujumista.

Oppilaat tekevät itsearviointia lukuvuoden aikana oppituntien lopussa, ryhmätöissä, jakson päätteeksi sekä ennen oppimiskeskusteluita. Oppilaat osallistuvat opetuksen suunnitteluun ja heitä ohjataan asettamaan itselleen tavoitteita oppimiselle.

Oppimiskeskustelut pidetään loka-helmikuussa. Jokainen oppilas saa lukuvuositodistuksen kevätlukukauden lopussa. Lisäksi jokainen 6. luokan oppilas saa välitodistuksen syyslukukauden lopussa.

Lisätietoa arvioinnista Tuusulassa löytyy tästä linkistä.