Rykmentinpuiston kampus – opetuksen ja kulttuurin keskus

Rykmentinpuiston kampuksessa yhdistyvät oppiminen, kulttuuri ja urheilukeskuksen läheisyyden ansiosta liikkumisen ilo. Kampus palvelee niin lapsia, nuoria ja heidän opettajiaan kuin asukkaitakin. Kampus kokoaa yhteen myös alueen erityisoppilaat. 

Rykmentinpuiston kampus ulkohavainnekuva 1 pääsisäänkäynti

Rykmentinpuiston monitoimikampuksen ulkonäkymä

Ensimmäinen elinkaarihanke Tuusulan kunnassa 

Rykmentinpuiston kampus on Tuusulan historian toistaiseksi suurin rakennushanke ja kunnan ensimmäinen elinkaarihanke. Elinkaarihanke sisältää kiinteistön suunnittelu- ja rakennustyöt sekä rakennuksen ylläpitopalvelut 20 vuoden palvelujakson ajalle. Lisäksi hankkeeseen sisältyy kunnan optio hankkia myöhemmin kampuksen yhteyteen mahdollisesti toteutettavan päiväkodin suunnittelu- ja rakennustyö sekä vastaavat ylläpitopalvelut kampuksen palvelujakson ajalle.  

Malli mahdollistaa kunnan kannalta kokonaistaloudellisimman ratkaisun. Firan ja Caverionin muodostama ryhmittymä voitti toteuttajasta eli palveluntuottajasta käydyn kilpailutuksen. Kampus valmistuu elokuussa 2025.   

Mahdollisuus uudenlaisen toimintakulttuurin kehittämiseen 

Rykmentinpuiston kampukseen tulee tilat yhteensä noin 1000 ala- ja yläkoulun oppilaalle, mukaan lukien reilut 40 esikoululaista ja 150 erityisoppilasta. Opetushenkilöstöä koulussa on yhteensä vajaat 200. Kampuksen yläkoulu kokoaa yhteen alueen eri koulujen nuoret yläkoulutaipaleelle. Kampuksen henkilökunnasta suurin osa siirtyy alueen muista kouluista. Malli mahdollistaa uudenlaisen toimintakulttuurin kehittämisen.  

Turvallinen ja innostava oppimisympäristö 

Valmistuessaan Rykmentinpuiston kampus tarjoaa lapsille, nuorille ja koulun henkilökunnalle modernit ja terveelliset oppimisen tilat. Erityisoppilaiden tila- ja työskentelyratkaisuihin kiinnitetään heidän tarvitsemaansa huomiota jo suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on, että erityisoppilaat voivat opiskella yleisopetuksen yhteydessä turvallisesti ja innostavasti.  

Rykmentinpuiston kampuksessa yhdistyy jatkossa tuusulalainen oppiminen ja opettaminen sekä kulttuuri. Kampus toimii myös alueen asukkaiden yhteisenä olohuoneena. Koulun toiminta-aikojen ulkopuolella sen tiloja voivat hyödyntää kunnan muut käyttäjäryhmät kuten seurat, yhdistykset ja kansalaisopistot. 

Ympäristöystävällisyys vahvasti mukana 

Rakennuksessa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa. Katolle rakennetaan aurinkosähkövoimala, jonka teho on 160 kWp. Kaukolämmön lisäksi kohteeseen tulee ilma-vesi-lämpöpumppu, jolla lämmitetään mm. osaa lattioista. Jo tarjoukseen kuului hiilijalanjälkilaskenta, ja rakentamisessa panostetaan vähähiilisiin ratkaisuihin. 

Rakennuksen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on 37 % pienempi kuin vertailukiinteistössä. Työssä noudatetaan Terve Talo- ja Kuivaketju10 -konsepteja, ja kohteelle tavoitellaan RTS-ympäristöluokituksen neljän tähden tasoa. Energiatehokkuudellaan (E-luku 61 kWh/brm2, a) kiinteistö on A-energialuokkaa. 

 

Toiminnan aloitus: Kampus valmistuu elokuussa 2025. 

Bruttoneliöt: Rakennuksen arvioitu laajuus on noin 12 000 brm2. 

Toteutustapa: Rykmentinpuiston kampus toteutetaan elinkaarihankkeena kilpailullisella neuvottelumenettelyllä.   

Sijainti:
Rykmentinpuiston kampus
Rykmentin puistotie 19
04300 Tuusula

2 tiedostoa
Uusin 30.1.2023
2 tiedostoa
Uusin 30.1.2023
1 tiedosto
Uusin 28.9.2023
6 tiedostoa
Uusin 26.9.2023