• Notkopuiston päiväkoti

Tietoa opiskelijalle

Opiskeluun kuuluvista harjoitteluista sovitaan yksikön opiskelijavastaavan kanssa. Hänet tavoittaa puhelinnumerosta 040 3144162.