• Pellavan päiväkoti ja perhetupa, Pellavamäentie 11

  • Pellavan päiväkoti ja perhetupa, Pellavamäentie 11

Päiväkoti Pellava sijaitsee  Riihikalliossa monipuolisten metsäalueiden, puistojen, pururadan ja urheilukentän läheisyydessä. Ne ovat osa toiminta- ja oppimisympäristöämme. Samoin päiväkodin vieressä olevat koulu ja palvelukeskus, joiden kanssa teemme säännöllisesti yhteistyötä

Päiväkodissamme on kymmenen ryhmää, joista yksi on integroitu erityisryhmä ja lisäksi yksi esiopetusryhmä, joka toimii osittain Riihikallion koululla. Lisäksi päiväkotimme yhteydessä on Perhetupa Pikku Pellava, jossa on lasten kerhoja ja perheiden avointa toimintaa.

Toiminnassamme on tärkeimpinä liikkuminen, leikkiminen, lukeminen ja luonto. Positiivinen pedagogiikka ja lapsen osallisuus arjessa tukevat hyvinvointia, kehitystä ja oppimista. Osana toimintaamme on englantirikasteinen esiopetus englannin kielellä, Miniverso-sovittelumenetelmä, monilukutaito sekä digivälineiden käyttö.


Tarinaa meidän toiminnasta

Viskari/Eskarin tapahtumista kuvia ja videoita.
3-5 -vuotiaiden ryhmän tapahtumista kuvia Instagramissa.
4-5-vuotiaiden tapahtumista kuvia Instagramissa.
3-4-vuotiaiden ryhmän tapahtumista kuvia Instagramissa.
Eskarin tapahtumista kuvia Instagramissa.
1-3-vuotiaiden ryhmän tapahtumista kuvia Instagramissa.
Integroidun ryhmän tapahtumista kuvia Instagramissa.
1-3-vuotiaiden ryhmän tapahtumista kuvia Instagramissa.
3-4-vuotiaiden tapahtumista kuvia Instagramissa.