• Pellavan päiväkoti ja perhetupa, Pellavamäentie 11

  • Pellavan päiväkoti ja perhetupa, Pellavamäentie 11

Päiväkoti Pellava sijaitsee  Riihikalliossa monipuolisten metsäalueiden, puistojen, pururadan ja urheilukentän läheisyydessä. Ne ovat osa toiminta- ja oppimisympäristöämme. Samoin päiväkodin vieressä olevat koulu ja palvelukeskus, joiden kanssa teemme säännöllisesti yhteistyötä

Päiväkodissamme on yhdeksän ryhmää, joista yksi esiopetusryhmä toimii osittain koululla ja yksi ryhmistämme on integroitu erityisryhmä. Lisäksi päiväkodin yhteydessä on Perhetupa Pikku Pellava, jossa on perhekerho- ja lasten kerho -toimintaa.

Toiminnassamme on tärkeimpinä liikkuminen, leikkiminen, lukeminen ja luonto. Positiivinen pedagogiikka ja lapsen osallisuus arjessa tukevat hyvinvointia, kehitystä ja oppimista. Osana toimintaamme ovat ulkokasvattajakielirikasteinen esiopetus englannin kielellä, Miniverso-sovittelumenetelmä, monilukutaito sekä tieto-ja viestintäteknologisten välineiden käyttö


Tarinaa meidän toiminnasta

Eskarin tapahtumista kuvia ja videoita.
5-vuotiaiden ryhmän tapahtumista kuvia Instagramissa.
5- ja 6 -vuotiaiden tapahtumista kuvia Instagramissa.
3-4-vuotiaiden ryhmän tapahtumista kuvia Instagramissa.
Eskarin tapahtumista kuvia Instagramissa.
1-3-vuotiaiden ryhmän tapahtumista kuvia Instagramissa.
Integroidun ryhmän tapahtumista kuvia Instagramissa.
1-3-vuotiaiden ryhmän tapahtumista kuvia Instagramissa.
3-4-vuotiaiden tapahtumista kuvia Instagramissa.
Kuvia toiminnasta ulkokasvattajan kanssa.