• Kestävä tulevaisuus- teema 2021-2022

Ilo kasvaa liikkuen

Tuusulan varhaiskasvatuksessa haluamme panostaa lasten fyysiseen aktiivisuuteen ja luontosuhteeseen.

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Tuusulan varhaiskasvatus osallistuu Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan, mikä on laajan asiantuntijaverkoston ja satojen pilottipäiväkotien yhteistyöllä kehitetty valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Vuonna 2015 julkistetun ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus.

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma käsikirja

Vuonna 2019 liityimme Suomen Ladun kaksivuotiseen Ilo kasvaa ulkona -hankkeeseen. Ilo kasvaa ulkona -hankkeessa halutaan lisätä lähiluonnossa liikkumista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa tuomalla esiin luonnon upeita mahdollisuuksia oppimisympäristönä.

Hankkeen sivuilta löytyy paljon vinkkejä myös perheiden ulkoiluun ja liikuntaan.

Ilo kasvaa ulkona

Hankkeiden päättyessä toimintamallit jäävät vakiintuneiksi käytänteiksi.

 

 

 

Päivitetty 8.7.2021