Kirkonkylän kampuksella päiväkoti ja koulu toimivat tiiviissä yhteistyössä

Näkymä Kirkonkylän kampuksen pääsisäänkäynniltä.


Kirkonkylän kampuksen tilat on suunniteltu muuntojoustaviksi, ja rakennus pihoineen ja lähiliikunta-alueineen palvelee iltaisin ja viikonloppuisin myös muita kuntalaisia.

Uudet terveelliset ja turvalliset tilat

Tuusulan tavoitteena on rakentaa terveellisiä ja turvallisia tiloja lapsille, nuorille ja henkilökunnalle. Siksi kunta rakentaa Kirkonkylän kampuksen, joka tulee valmistuessaan pitämään sisällään tiloja varhaiskasvatukselle, esiopetukselle, perusopetuksen 1–6. vuosiluokille sekä Tuusulan ruotsinkieliselle opetukselle. Varhaiskasvatuksen parissa olevat lapset, oppilaat ja kampuksen työntekijät on otettu mukaan oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin suunnitteluun alusta asti.

Päiväkoti ja koulu tiiviissä yhteistyössä

Kirkonkylän kampuksella päiväkoti ja koulu toimivat tiiviissä yhteistyössä. Kampus korvaa nykyisen Kirkonkylän koulukiinteistön ja Mattilan päiväkodin. Yhdessä Päiväkoti Martta Wendelinin kanssa kampus korvaa myös joitakin Etelä-Tuusulasta poistuvia päiväkotikiinteistöjä. Uudisrakennuksesta löytyvät tilat noin 450 oppilaalle ja 216 varhaiskasvatusikäiselle lapselle. Kampuksen rakentamisessa edistetään kiertotaloutta. Kirkonkylän purettavan koulukiinteistön purkumateriaali käytetään soveltuvin osin hyödyksi, kun tontille rakennetaan meluvalli.

Luovutta ja tulevaisuuden taitoja

Uudet tilat tarjoavat puitteet monipuoliseen, eri ikätasoille ja oppimistyyleille sopivaan toimintaan. Oppimisympäristöt tukevat oppilaiden luovuutta, toiminnallisuutta, yksilöllisyyttä, yhteisöllisiä toimintatapoja, oppimisen omistajuutta ja tulevaisuuden taitoja. Piha-alueiden suunnittelussa huomiota on kiinnitetty pihojen kasvatukselliseen ja opetukselliseen sisältöön, käytön turvallisuuteen ja helppohoitoisuuteen. Kampus tarjoaa tilat myös vapaa-ajan toiminnalle.

Tilat muuntuvat yhteisiksi harrastamisen paikoiksi

Kirkonkylän kampuksella lapset ja nuoret saavat varhaiskasvatusta ja opetusta heitä ja tämän päivän oppimistarpeita varten suunnitelluissa tiloissa. Tilat on suunniteltu muuntojoustaviksi, ja rakennus pihoineen ja lähiliikunta-alueineen palvelee iltaisin ja viikonloppuisin myös muita kuntalaisia. Kampus toimii alueen keskuksena sekä yhteisen oppimisen ja harrastamisen ympäristönä. Kuntakeskusten identiteetti vahvistuu uusien monitoimikampusten tuottamien toimintamahdollisuuksien myötä ja myös toimintakulttuuri muuttuu. Toimintakulttuurin muutos syntyy ymmärtämällä, miten eri asiat vaikuttavat toisiinsa arjessa.

Sijainti:
Kirkonkylän kampus (rakennetaan Kirkonkylän koulun alueelle)
Tuusulantie 131
04310 Tuusula

3 tiedostoa
Uusin 22.9.2021
1 tiedosto
Uusin 13.6.2022
2 tiedostoa
Uusin 12.7.2022
2 tiedostoa
Uusin 14.4.2022