Tuusulanjärven kampuksella päiväkoti ja koulu toimivat tiiviissä yhteistyössä

Nakyma TuusulanjarvenKampus 730x375
Tuusulanjärven kampuksen tilat on suunniteltu muuntojoustaviksi, ja rakennus pihoineen ja lähiliikunta-alueineen palvelee iltaisin ja viikonloppuisin myös muita kuntalaisia. 


Elokuussa 2024 toimintansa käynnistävään monen toimijan Tuusulanjärven kampukseen siirtyvät Klemetskog Skola (tulevalta nimeltään Tusby Träsk Svenska Skola), Kirkonkylän koulu (tulevalta nimeltään Tuusulanjärven koulu) sekä Mikkolan ja Kievarin päiväkodit yhdistyen Tuusulanjärven päiväkodiksi (ruotsinkieliseltä nimeltään Tusby träsk daghem). 

Uudet terveelliset ja turvalliset tilat 

Tuusulan tavoitteena on rakentaa terveellisiä ja turvallisia tiloja lapsille, nuorille ja henkilökunnalle. Siksi kunta rakentaa Tuusulanjärven kampuksen, joka tulee valmistuessaan pitämään sisällään tiloja varhaiskasvatukselle, esiopetukselle, perusopetuksen 1–6. vuosiluokille sekä Tuusulan ruotsinkieliselle opetukselle. Varhaiskasvatuksen parissa olevat lapset, oppilaat ja kampuksen työntekijät on otettu mukaan oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin suunnitteluun alusta asti. 

Päiväkoti ja koulu tiiviissä yhteistyössä 

Tuusulanjärven kampuksella suomen- ja ruotsinkielinen päiväkoti ja koulu toimivat tiiviissä yhteistyössä. Kampus korvaa Kirkonkylän koulukiinteistön ja Mattilan päiväkodin. Yhdessä Päiväkoti Martta Wendelinin kanssa kampus korvaa myös joitakin Etelä-Tuusulasta poistuvia päiväkotikiinteistöjä. Klemetskogin koulun ruotsinkielinen opetus siirtyy Tuusulanjärven kampukselle. Uudisrakennuksesta löytyvät tilat noin 450 oppilaalle ja 189 varhaiskasvatusikäiselle lapselle.  

Kampuksen rakentamisessa edistetään kiertotaloutta. Kirkonkylän puretun koulukiinteistön purkumateriaali käytetään soveltuvin osin hyödyksi, kun tontille rakennetaan meluvalli ja pysäköintialueen pohjakerrokset. Rakennuksen ulkoseinissä on yksiaineinen kennoharkkorakenne. Rakentaminen tapahtuu Terve Talo –konseptin kriteereitä noudattaen, ja siten rakennuksesta tulee muun muassa terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmastoltaan. Tuusulanjärven kampus tulee lämpiämään hiilineutraalilla kaukolämmöllä ja rakennuksessa käytetään vihreää sähköä.  

Luovuutta ja tulevaisuuden taitoja 

Uudet tilat tarjoavat puitteet monipuoliseen, eri ikätasoille ja oppimistyyleille sopivaan toimintaan. Oppimisympäristöt tukevat oppilaiden luovuutta, toiminnallisuutta, yksilöllisyyttä, yhteisöllisiä toimintatapoja, oppimisen omistajuutta ja tulevaisuuden taitoja. Piha-alueiden suunnittelussa huomiota on kiinnitetty pihojen kasvatukselliseen ja opetukselliseen sisältöön, käytön turvallisuuteen ja helppohoitoisuuteen. Kampus tarjoaa tilat myös vapaa-ajan toiminnalle. 

Tilat muuntuvat yhteisiksi harrastamisen paikoiksi 

Tuusulanjärven kampuksella lapset ja nuoret saavat varhaiskasvatusta ja opetusta heitä ja tämän päivän oppimistarpeita varten suunnitelluissa tiloissa. Tilat on suunniteltu muuntojoustaviksi, ja rakennus pihoineen ja lähiliikunta-alueineen palvelee iltaisin ja viikonloppuisin myös muita kuntalaisia. Kampus toimii alueen keskuksena sekä yhteisen oppimisen ja harrastamisen ympäristönä. Kuntakeskusten identiteetti vahvistuu uusien kampusten tuottamien toimintamahdollisuuksien myötä, ja myös toimintakulttuuri muuttuu. Toimintakulttuurin muutos syntyy ymmärtämällä, miten eri asiat vaikuttavat toisiinsa arjessa. 

Tuusulanjärven kampuksen rakennustyöt alkoivat joulukuussa 2021 ja kampus otetaan käyttöön elokuussa 2024. 

 

Toiminnan aloitus: elokuu 2024 

Bruttoneliöt: Rakennuksen laajuus on noin 8 271 brm2. 

Toteutustapa: Tuusulanjärven kampus toteutetaan jaetulla urakkamuodolla. 

 

Sijainti:
Tuusulanjärven kampus (rakennetaan entisen Kirkonkylän koulun tontille) 
Tuusulantie 131 
04310 Tuusula 

4 tiedostoa
Uusin 26.4.2023
3 tiedostoa
Uusin 7.10.2022
1 tiedosto
Uusin 13.6.2022
16 tiedostoa
Uusin 14.4.2022
6 tiedostoa
Uusin 8.2.2024